Döva får hjälp av 3g-tolk

Post- och telestyrelsen, PTS, har inlett ett utvecklingsprojekt med en tolkcentral som ska erbjuda teckenspråkstolkning på distans via 3g-telefoner. Projektet ”Tolken i fickan” kommer att drivas av Tolkcentralen i Örebro läns landsting och pågå till och med februari 2006. Distanstolkning och samtalsförmedling med hjälp av 3g-telefoner ger döva större frihet att kommunicera med hörande var de än befinner sig och minskar beroendet av fysisk tillgång till teckenspråkstolk, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Videosamtal via 3g har blivit ett viktigt och utbrett kommunikationsmedel för döva, eftersom de ger döva personer möjlighet att använda sitt förstaspråk, teckenspråket, för mobil kommunikation.

PTS upphandlar idag en provisorisk förmedlingstjänst för bildtelefoni som drivs av Tolkcentralen i Örebro. Målet med ”Tolken i fickan” är att utveckla teknik och metodik för att ta emot och hantera 3g-samtal i den befintliga förmedlingstjänstens miljö. Cirka 100 användare kommer att vara delaktiga i utvecklingsprojektet.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.