Driftschefen: ”SD-Wan blir ett stort lyft”

SD-Wan Säkerhet, kapacitet samt bättre förutsättningar för it. När Svenska kyrkan upphandlade ny infrastruktur var det tre viktiga punkter.
– Vi kommer få utökad funktionalitet och en mer renodlad it-miljö, säger driftschef Pia Lundström.

Driftschefen: ”SD-Wan blir ett stort lyft”

Med nära 5,7 miljoner medlemmar är Svenska kyrkan Sveriges största trossamfund. Och precis som med övriga samhället är digitalisering en viktig bit i kyrkans vardag. Men med 13 stift, 1 297 församlingar i Sverige och 30 utomlands samt 3 400 kyrkor – är det en ganska komplex organisation.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

När det var dags att förnya it-infrastrukturen, krävdes det en hel del tankeverksamhet.

Pia Lundström är enhetschef IT drift och infrastruktur på Svenska kyrkan Kyrkokansliet sedan slutet av januari och hon berättar att arbetet med upphandlingen påbörjades redan 2017.

– Man började med förstudier och 2019 gjordes kravspecifikationen. Själva upphandlingen sattes i gång 2020 och under hösten blev den klar. Egentligen har det hela skett som ett naturligt flöde, men nytt med detta avtal är att man lagt in att det ska inkluderas nätverksutrustning på de lokala enheterna, säger hon.

Naturligt att välja mjukvarudefinerat

En central del i den nya it-strukturen är SD-Wan-lösningen och när det handlar om över 3 000 förbindelser är det en av de största i Norden. Att man valt ett mjukvarudefinerat nät är enligt Pia naturlig.

– I första hand har vi velat uppnå en högre säkerhet i nätet och bättre kontroll. Men lösningen ger även flexibilitet och skalbarhet. Leverantörer vi valde vann på en kombination av kostnad kopplad till kravuppfyllande samt att de har bra tillgänglighet i landet.

Affären, som Globalconnect vann, blev klar i höst och under inledningen av året har Svenska kyrkan jobbat med leverantören för att få den nya lösningen på plats.

– Det stora jobbet sett till komplexitet var att flytta det stora centrala nätverksnavet. Det är nu klart och ligger i Globalconnects datahallar. Det är fas ett, i fas två ska vi börja flytta ut  byta ut nätverksutrustning i landet.

Första piloterna snart klara

Pia säger att man för närvarande kör fyra-fem pilotprojekt för detta och att tanken är att dessa ska migreras in i lösningen inom ett par veckor. Därefter kan man börja ansluta kyrkor och församlingar i raskare takt.

– Vi har en utmaning i och med världsläget. Det är helt enkelt svårt att få tag i utrustning, vilket är en utmaning för alla. Men vi har fått en bra start och utan att våga sia om hur snabbt utrullningen kan gå så hoppas jag att vi ska vara klara inom tre år.

Den nya infrastrukturen handlar först och främst om säkerhet samt bättre kontroll. Men det finns andra fördelar Svenska kyrkan kan realisera också.

– Den stora anledningen är att få ökad säkerhet. Men vi kan även separera och styra datatrafiken för att bättre kunna planera näten. Sen ser jag flera andra fördelar med det här avtalet. Central managering och support kommer i många fall underlätta för den enskilda enheten som inte behöver ha egen teknisk personal på plats i samma omfattning som tidigare.Vi kan även lätt se var flaskhalsar finns och avhjälpa dessa.

– Under pandemin har vi haft många streamade gudstjänster och har vi möjlighet att kapacitetstyra trafiken bättre kan vi ge bättre upplevelse för församlingarna lokalt.

Blir ett stort lyft

Även om man gjort en central upphandling framhåller Pia att det är frivilligt för de lokala enheterna om man vill vara med. I utrullningen har teamet valt att skapa en funktion där församlingarna anmäler intresse och så fort man har komponenter kan man rulla ut till dessa och koppla in dem.

– Vi har fått in många intresseanmälningar, men vi vill få ut budskapet om vilka fördelar det här kan ge än bredare. Ökad säkerhet kanske inte folk har ett bra grepp om vad det kan vara. Men när vi får detta och en central kontroll över nätet kan vi hjälpa till mer och få en bättre inblick. Vi får även en enhetlig miljö och det kommer bli ett stort lyft för de lokala enheterna, säger Pia Lundström.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.