Drömläge för certifierade it-nätverksspecialister

Nätverk ”Utan certifiering rör du inte vårt it-nätverk.” Det är inställningen som råder hos hälften av alla svenska företag.
Nätverken har helt enkelt blivit så affärskritiska att man inte vågar chansa med kompetensen.

Det är Citrix som ligger bakom undersökningen ”In demand: the culture of online service provision”. Analysfirman Quocirca har intervjuat i 300 it-experter i Norden, Storbritannien och Irland.

– När allt fler verksamheter levererar tjänster via internet, blir förstås kvaliteten på it-nätverken avgörande för verksamheten och dess kunder, säger Daniel Lindqvist, Sverigechef på Citrix.

Undersökningen visar att cirka 6 av 10 verksamheter har virtualiserat, helt eller delvis, sina nätverksarkitekturer på ett sätt som gör dem relativt flexibla. De resterande, nära 4 av 10, kämpar med fysiska nätverk. 16 procent av företagen uppger att de helt saknar möjlighet att anpassa sina it-nätverk på ett relevant sätt.

Det handlar om användningen av avancerade styrenheter, så kallade application delivery controllers, för att snabbt kunna optimera nätverksprestandan i form av lastbalansering, säkerhet och snabbhet exempelvis på grund av säsongsvariationer. It-bolagen har kommit längst på det här området och offentlig sektor ligger en bra bit efter.

Certifiering betalar sig

Två tredjedelar av de undersökta verksamheterna anger att de helt saknar, eller har svårt att hitta, anställda med nyckelkompetens inom nätverkshantering. Den övriga tredjedelen anger att de har tillgång till relevant kompetens och att de investerar i att behålla den. I Sverige specifikt är siffran ännu mer alarmerande. Här anger bara en femtedel av verksamheterna att de har tillgång till den kompetens som de behöver nu och i framtiden. I dag outsourcar cirka två tredjedelar av verksamheterna nätverkshanteringen helt eller delvis. I Sverige är siffran något högre.

– En effektiv it-miljö kräver allt mer avancerad kompetens. Det här är goda nyheter för personer redan har, eller har viljan att ytterligare utveckla sin, kompetens på en eller flera plattformar för nätverkshantering, säger Daniel Lindqvist och tillägger att 70 procent av svenska verksamheter är beredda att betala mer för personer som har fler än en certifiering för hantering av nätverksplattformar.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.