Dvb-h godkänt av EU

EU-kommissionen har beslutat att ta upp dvb-h (”Digital Video Broadcasting Handheld”) i EUs förteckning över godkända standarder som ligger till grund för arbetet med att harmonisera telekommunikationstjänster i hela EU. Att dvb-h läggs till är ytterligare ett steg på vägen mot en inre marknad för mobil-tv i Europa som kommer att ge alla EU-medborgare möjlighet att se tv oavsett var de befinner sig. Marknaden för mobil-TV kan komma att omsätta upp till 20 miljarder euro redan 2011 och nå cirka en halv miljard kunder världen över.

Nokia har lobbat stenhårt i många år för att EU skulle godkänna dvb-h-standarden.

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!