E-post stressar mest

Svenska företagare upplever e-post som den mest stressande faktorn i arbetet. Det visar Grant Thornton-rapporten som kartlagt 6 300 företagare från medelstora företag i 24 länder. Hela 32 procent av de svenska företagarna uppger att mängden e-post stressar dem i mycket hög grad. 28 procent säger sig stressas av den ökande konkurrensen och 20 procent stressas i hög grad av ökande kundförväntningar och av trycket att hålla lönsamheten uppe.

Enligt undersökningen är det stockholmsföretagarna som stressas mest av e-posten. 39 procent anger e-post som en faktor som i hög grad bidrar till deras stress, jämfört med 36 procent av göteborgsföretagarna och 25 procent av malmöföretagarna. I Malmö stressas man istället mest av hårdnande konkurrens (28 procent ) och lönsamhetsfrågor (27 procent ).

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.