E-post tar för mycket tid

E-posthanteringen tar för mycket tid och skapar ineffektiva beslutsprocesser. Det visar en undersökning som Plantronics låtit genomföra och som visar att europeiska chefer i snitt använder två timmar om dagen för att hantera sin e-post. Mer användande av telefoni skulle också effektivisera beslutsfattandet.

E-post tar för mycket tid

Undersökningen, som genomförts av Henley Management College, bygger på svaren från 180 chefer i europeiska företag och visar att e-posthanteringen tagit oproportionerliga former och att man i snitt använder två timmar per dag att hantera sin mejl. Undersökningen visar bland annat att 32 procent av e-posten är irrelevant. Den visar också att varje sänt meddelande resulterar på i snitt fyra till sex meddelanden tillbaka. Dessutom så tycker allt flera av cheferna att e-posthanteringen gör att besluten tar längre tid. Många tycker också att telefonen är ett effektivare medel för beslutsfattande. Att använda telefon med headset ökar effektiviteten med 23 procent, enligt undersökningen.

– E-posthanteringen har absolut blivit ett problem om den inte används på rätt sätt, konstaterar Philip Vanhoutte, chef för Plantronics i Europa, Mellanöstern och Afrika. Man måste tänka sig för vilka e-postlistor man väljer och när man ska sända e-post.

– Vår undersökning visar att telefonen idag kommer på andra plats som kommunikationsverktyg inom företag och att e-post hamnar på första plats trots de negativa effekter den har, fortsätter han. Företagsledningarna borde uppmuntra medarbetarna att använda telefonen mer när det är adekvat.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.