Edge i princip borträknat

PTS utredning om alternativa 3g-tekniker talar allt mindre för edge-alternativet. Kampen verkar stå mellan umts900 och cdma450, trots kritiska röster om teknikneutralitet.

Post- och telestyrelsens konsult Netlight har levererat ytterligare en rapport om alternativa 3g-tekniker. Den pekar framförallt på antalet nya basstationer som måste byggas beroende på vilken teknik som väljs.

Med den 3g som operatörerna har förbundit sig att bygga saknas totalt 7 980 basstationer, förutsatt att inget samarbete sker.

Om operatörerna får välja edge krävs totalt 1 080 nya master. Vinnaren i det scenariot är förstås Teliasonera som driver edge-spåret. Operatören skulle klara sig undan med att enbart bygga 130 nya master, medan Tele2 måste bygga 500 och Vodafone 450. Tre är i detta fall hänvisad till sitt roamingavtal med Vodafone och hur Tre egentligen ska ta del i den fortsatta investeringen blir oklart. Edge har sedan tidigare också förklarats som en icke framtidssäker teknik av Post- och telestyrelsens konsult.

Hur som helst måste Tre och Vodafone bygga 610 nya master om de ska få samarbeta med Nordisk Mobiltelefon om 450-bandet. Här skriver dock Netlight att det måste tydliggöras vad som är glesbygd eller inte. Det beror på att användarupplevelsen påverkas kraftigt då man behöver två olika handterminaler, åtminstone initialt. En uppdelning som operatörerna av egenintresse inte valt att göra.

För umts900 krävs 610 basstationer från Telia och Tele2 samt 245 av Vodafone och Tre. Mycket talar just nu för umts900 särskilt som tekniken erbjuder en enklare integration och dualband-mobiler, därför behövs heller ingen geografisk uppdelning av täckningsområdena.

Siffrorna bygger på statistik från år 2004, det är möjligt att operatörerna har varit lite flitiga under året, men frågan är hur mycket de byggt sedan PTS beslöt att titta närmare på alternativ teknik.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.