Edge inget alternativ till 3g

Cdma2000 för 450-bandet är mer lämplig än edge-teknik som ersättare för umts i glesbygden, enligt Post- och telestyrelsens konsult. Det lär svida rejält för Teliasonera om PTS fattar sitt beslut om alternativa 3g-tekniker utifrån den linjen.

Post- och telestyrelsen, PTS, väntas fatta beslut i september om 3g-operatörerna får använda alternativa 3g-tekniker i glesbygd. PTS konsult Netlight har nu utrett vilka 3g-tekniker som kan bli aktuella att ersätta umts i områden där operatörerna ännu inte byggt ut sitt 3g-nät och investeringskostnaderna är mycket höga i relation till antalet presumtiva kunder.

I Netligths första rapport utpekas tekniken cdma2000 för 450-bandet som den bästa ersättaren till umts. Edge-teknik i sin tur utmålas som ett riktigt dåligt alternativ. Netlight skriver bland annat att att edge i dagsläget skulle vara en godtagbar ersättare för umts vad gäller flertalet mobila tjänster och applikationer, men att tekniken på längre sikt har begränsade utvecklingsmöjligheter. Det betyder att när hsdpa och hsupa införs inom umts kommer inte edge att hänga med i utvecklingen och kunna erbjuda samma tjänsteutbud som umts.

Allt på ett kort

För Teliasonera skulle ett PTS-beslut fattat utifrån den linjen innebära ett rejält bakslag. Mobiloperatören har i nästan två års tid kämpat för att få använda edge som alternativ till umts i de glesare delarna av landet. Dessutom har operatören redan börjat införa edge-tekniken i sitt gsm-nät och ska öka nätets yttäckning från 70 till 90 procent av landets yta. En satsning som ska pågå i fyra år och beräknas kosta Telia drygt en miljard kronor.

Inte nog med det. Teliasonera brydde sig inom om att delta i auktionen om licensen för 450-bandet, eftersom de satsade allt på ett kort. Nämligen edge-tekniken.

Begränsad lämplighet

Att cdma2000 för 450-bandet ses som en mer lämpad teknik att ersätta umts lär glädja mobiloperatören Tre som redan har diskuterat ett samarbete med Nordisk Mobiltelefon, som äger licensen för 450-bandet och just nu bygger ut för fullt med cdma2000-teknik.

Om PTS godkänner Hi3Gs förslag om samarbete mellan 3g-operatörerna och Nordisk Mobiltelefon kommer man att bygga ut nätet så att det också får inomhustäckning, enligt Nordisk Mobiltelefons vd Arnfinn Röste. Men Netlight poängterar dock att det finns två faktorer som begränsar lämpligheten med cdma450 i glesbygden. Dels är det idag tillgängliga frekvensutrymmet i 450 MHz-bandet otillräckligt för att samtidigt erbjuda taltjänster och mobilt bredband. Dels förväntas inte hybridterminaler för cdma450 och umts bli tillgängliga i någon stor utsträckning under de närmaste åren, vilket innebär en betydligt sämre användarupplevelse.

Netlights rapport är den första i en serie av sex som ska utreda 3g-situationen och underlätta för PTS att fatta ett avgörande beslut som påverkar konsumenter och mobiloperatörer i framtiden.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.