Effekten av corona – ökad användning av mobilnäten

Mobilnät En snabbare ökningstakt än tidigare. I rapporten Svensk telekommarknad lyfter Post- och telestyrelsen fram att datatrafiken och samtalen i mobilnäten gick på högvarv.

Effekten av corona – ökad användning av mobilnäten

När pandemin kom i våras tömdes kontor och arbetsplatser snabbt. Istället för skrivbordsplats gick vi över till ett hemmasittande och mobilt liv. Och det märks av i våra telenät. Enligt PTS rapport Svensk telekommarknad framgår det att data trafiken i mobilnäten ökade med 31 procent. Det är en bra bit mer än föregående period då ökningen uppmättes till 23 procent.
Utöver ökad data så ökade även antalet trafikminuter i näten. Cirka 11 procent mer talminuter blev det – vilket är den snabbaste ökningstakten på många år.

PTS vill inte slå fast vad som orsakat den snabbare ökningstakten. Men de säger att tänkbart är att den pågående pandemin inneburit mer distansarbete samt färre fysiska kontakter.

En nyhet är att för första gången så rapporteras det in 5g-trafik. Detta gäller i rapporten för första halvåret. I kommande rapport så har flera aktörer lanserat 5g-erbjudanden – så från och med nu lär det här vara ett trafikområde på stadig uppgång.

Här hittar du rapporten.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.