Efftel tar över Licencias molnväxel

Efftel köper Licencia Solutions och den Telepo-plattform som används för molnväxeln Netex. Strategin är att öppna för nya återförsäljare via ett grossisterbjudande.

Efftel tar över
Licencias molnväxel

Molnväxeltjänsten Licencia Netex smögs igång 2009 och lanserades med buller och bång våren 2011. Det markerade en omsvängning i strategin för Licencia, som dittills mest haft fokus på kundplacerade system och uppdraget som distributör för LG-Ericsson. I en intervju med Telekom idag förklarade Licencias Oscar Civill att de siktade på minst 1 000 användare i Netex det första året och att kundplacerad utrustning nog var helt passé inom fyra, fem år.

Varken Licencia eller Efftel vill nu uppge hur många kunder och användare som följer med i förvärvet. Men det är uppenbart att förhoppningarna på Licencia Solutions inte har infriats:

– Vi har under en tid letat efter en samarbetspartner i syfte att få verksamheten att utvecklas och nå de mål som vi har haft. Viktigt har också varit att vi och våra återförsäljare även fortsättningsvis ska ha tillgång till Netex. Vi känner att vi nu hittat en lösning som ska framtidsäkra Netex på marknaden, säger Licencia Telecoms vd Christer Joelsson.

Bredda kanalen

För Efftel innebär förvärvet att de börjar arbeta via grossistavtal med återförsäljare och partners, där Efftel Solutions inte tecknar avtal direkt med slutkunderna. Licencias befintliga nät med ett 70-tal återförsäljare kan fortsätta att sälja Netex, men Efftel har ambitioner om att bredda kanalen.

– Vi öppnar för alla som riktar sig mot företagsmarknaden och uppfyller våra kvalitetskriterier att börja sälja Efftel Netex, säger Per Björklund på Efftel.

Han förklarar att kvalitetskriterierna dels handlar om partnerns förmåga och vilja att komma upp i rimliga volymer, på lite sikt tusentals anknytningar om året, dels att det finns en kompetens och professionalitet som gör att man kan säkra kundnöjdheten.

Varit förlustaffär

Ingen personal följer med i Efftels förvärv av Licencia Solutions. Köpesumman är i nuläget hemlig, tillika uppgifterna om antalet befintliga anknytningar och aktiva återförsäljare. Klart är i alla fall att Solutions-satsningen har kostat Licencia runt 2 miljoner kronor i minusresultat mellan åren 2010 och 2012. Omsättningen i bolaget var bara 265 000 kronor år 2012.

Telepo-plattformen driftas i Telecitys datacenter i Bromma. Den kompletterar Efftels nuvarande infrastruktur, som består av flera olika ip-centrex-plattformar.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.