En av fyra känner it-stress

Enligt en färsk undersökning från Prevent har var fjärde svensk anställd negativa erfarenheter av att använda it i arbetslivet. Särskilt utsatta är chefer och personer i åldern 30–49 år.

En av fyra känner it-stress

I Sverige har idag 97 procent av befolkningen en mobiltelefon, 90 procent använder internet och över 90 procent av de yngre, 16–24 år, deltar på sociala nätverkssajter som Facebook. Dessutom har hälften av Svea Rikes företag anställda som regelbundet jobbar på distans. I vissa branscher, likt informations-, kommunikations- och finansiell verksamhet, är den siffran närmare 80 procent.

Nu visar forskning att it-relaterad stress håller på att utvecklas till ett rejält bekymmer i arbetslivet.

– It-stress är ett problem som påverkar individers hälsa och förmodligen företagens effektivitet. Det är viktigt att man är medveten om riskerna med stress kopplat till it på arbetsplatser och att man aktivt arbetar för att motverka stressen, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Användaranpassning

Under oktober månad lät Prevent drygt 600 yrkesarbetande svenskar svara på frågor om it och psykisk belastning. Resultaten i undersökningen visar att så många som var fjärde anställd har negativa erfarenheter av använda it i arbetslivet. Om den siffran skulle överföras på den arbetande befolkningen i stort motsvarar gruppen som inte är helt nöjda hela 770 000 personer.

Orsaken? Inte sällan bristande användarperspektiv.

– Många tekniska system är inte anpassade till hur de anställda arbetar. Det är viktigt att ha en öppen diskussion kring ny teknologi på arbetsplatser så att man kan fånga upp problem och anpassa systemen till de som faktiskt arbetar med dem, fortsätter Maria Schönefeld.

Chefer i riskzonen

De som sticker ut i undersökningen är chefer och personer i åldern 30–49 år, vilka tycks känna en större press kopplad till användning av it. Chefer är den grupp som upplever sig ha absolut svårast att hantera den stora mängden information. Bland annat säger många sig ha kännbara problem med själva tekniken. Men framför allt är det stor skillnad när det gäller det gränslösa arbetet, inte minst som de i hög omfattning är uppkopplade även på fritiden.

De i åldersgruppen 30–49 år är mest beroende av it-verktyg och var oftare uppkopplade än de över 50 år. Samtidigt anser de sig sakna utbildning kopplad till it i större utsträckning än övriga grupper och känner en stor oro för den personliga integriteten.

Fakta

Prevents undersökning

* Totalt deltog 606 yrkesverksamma

* Varannan hade högskoleutbildning

* 58 procent var kvinnor och 42 procent män

* 60 procent var tjänstemän och 40 procent arbetare

* 16 procent var chefer

* 44 procent bodde i storstad, 36 procent i tätort och 20 procent i landsbygd

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.