En miljon dsl-kunder i Sverige

Under 2005 passerade Sverige siffran en miljon dsl-kunder. Det innebär att 19,5 procent av alla telefonlinjer levererar dsl. Med detta hamnar Sverige på 18 plats i världen när det gäller det totala ansvaret dsl-linjer. Tillväxten i Europa och världen är också mycket stark med tillväxtsiffror på 53 repektive 42 procent.

Med 19,5 procent av sina telefonlinjer som bärare av dsl har Sverige nästan nått upp det mål som DSL Forum satt som mål för en global massmarknad, det vill säga 20 procents penetration. Vid utgången av 2005 hade Sverige 1 254 976 dsl-kunder, en tillväxt på 43 procent under året. Europa är också på väg mot en total penetration på 20 procent med en tillväxt på 53 procent 2005 och totalt 48 miljoner abonnenter. Ett antal länder i Europa har redan passerat DSL Forums mål. Bäst i Europa och världen är Finland med en penetration på 32,1 procent. Flest totalt antal linjer har Kina med drygt 3,3 miljoner dsl-uppkopplingar.

Globalt fanns det 38 miljoner dsl-abonnenter vid slutet av 2005 och 20 länder hade mer än en miljon kunder. Tillväxten i antal abonnemang för hela världen var 42 procent 2005.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.