Charlotta Rehman: En sweet spot för en ny generations telekomoperatör

Branschen Vad var de viktigaste trenderna 2017 och vad kommer att ske de kommande åren. Idag svarar Charlotta Rehman, chef för Telias företagsaffär i Sverige, på Telekom idags frågor.

Charlotta Rehman: En sweet spot för en ny generations telekomoperatör

Hur är läget i Telekom-Sverige just nu?

– Det är självfallet en tuff marknad med hård konkurrens. Men som operatör befinner vi oss i en enormt spännande tid då nya möjligheter växer fram på företagsmarknaden, säger Charlotta Rehman, chef för Telias företagsaffär i Sverige.

Vilka händelser har varit viktigast i år för utvecklingen? Och vad kommer att hända de kommande åren?

– Det sker en exponentiell teknikutveckling och digitalisering som påverkar allt större delar av vårt samhälle. På företagsmarknaden ser vi hur it-funktionen i företag och organisationer blir allt viktigare för att hjälpa verksamheterna på deras digitala resor, säger hon och fortsätter:

– För att kunna frigöra tid och resurser för detta förändrade uppdrag så väljer alltfler en hybrid it-strategi, där man väljer partners som levererar it som tjänst för applikationer med större krav på skalbarhet och flexibilitet. Det innebär att it-systemen i allt högre grad flyttar ut i molnet och in i näten. Verksamheternas digitala infrastruktur med näten som ryggrad blir därmed affärskritisk, särskilt med tanke på utvecklingen av IoT, Internet of things, och att nu även företagens värdeerbjudande, det vill säga produkter och tjänster, kopplas upp. Här ser vi en efterfrågan på aktörer som kan erbjuda helhetslösningar för ICT, kommunikation med närliggande it-tjänster som till exempel support, installation, integration och säkerhet.

– Det här är en sweet spot för en ny generations telekomoperatör som Telia där vi kan erbjuda den typen av lösningar med vårt helägda dotterbolag Cygate och partners. Vår affär med Jernhusen som ni skrev om är ett exempel på det. Detta är ett exempel på ”IT-som-tjänst” och det är en trend jag räknar med kommer växa under kommande år i takt med att digitaliseringen accelererar. 

Vilka fler händelser ingår i din trendspaning?

– Med tanke på ny lagstiftning som GDPR och att cyberbrottslighet blir ett allt större problem för många verksamheter så är säkerhet också glödhett. Det tror jag inte kommer avta med tanke på att alltmer samhällskritiska funktioner nu digitaliseras inom både näringsliv och offentlig sektor, allt från industrin till vården och kollektivtrafiken. En annan fråga vi tror kommer bli superviktig och som delvis är relaterad till säkerhet är frågan om att bygga ett separat mobilnät för blåljusmyndigheter. Vi tror att det finns en bättre väg att gå. Genom smart samverkan, effektiv användning av befintliga resurser och öppenhet för nya samarbetsformer kan blåsmyndigheterna snabbt, säkert och kostnadseffektivt ges möjlighet att dra nytta av teknik i digitaliseringens framkant samtidigt som man kommunicerar säkert.

Vilka trender följer du lite extra de kommande åren?

– På några års sikt tror jag att många av de tekniker som det nu talas mycket om kommer att ha mognat och implementerats på bred front. Två sådana teknikområde är AI och robotics där vi ser ett stort intresse bland våra kunder, särskilt kring det digitala kundmötet och möjligheten att förbättra service och kundupplevelse och samtidigt automatisera och effektivisera verksamheten genom chattbotar och andra liknande funktioner. Eftersom näten blir allt viktigare som bärare för modern it så kommer givetvis 5g, nästa generations mobilnät, bli helt avgörande för framtiden. Det är något vi arbetar hårt på just nu för att kunna rulla inom ett par år.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.