Molntjänst hjälper Skåne med patientvården

Kontaktcenter I september gick Region Skånes alla vårdenheter över till en samlad kontaktcenterplattform. Med callback, gemensamma samtalsköer och en app som visar aktuell kötid hoppas man öka tillgängligheten för regionens alla vårdtagare.

I januari 2012 vann Telia Region Skånes kommunikationsupphandling. Sedan i september använder sig 375 sjukvårdsenheter i regionen Telias kontaktcenterplattform Callguide. Med hjälp av molntjänsten kan regionens vårdenheter hjälpa och avlasta varandra med inkommande samtal, något som hjälpt dem att öka tillgängligheten.

Ett nummer för svar

Totalt har man satt 500 köer i systemet för att hantera de inkommande samtalen till primärvården, folktandvården och sjukhusen. Cirka 1 600 personer av vårdpersonalen i regionen är registrerade i systemet för att svara.

Folktandvården är en av de organisationerna som har haft stor nytta av Callguide. Nu kan flera medarbetare på de olika tandvårdsenheterna svara åt varandra .

– Lösningen ger den flexibilitet vi behöver. Tidigare var vi bundna vid växelns funktionalitet och kapacitet. Nu når patienterna alla klinker via samma växelnummer och får inte längre beskedet att kliniken är stängd, säger Björn Linder, it-tjänsteförvaltare för telefoni inom Region Skåne.

Startskott för callback

I samband med införandet av den nya plattformen har man också börjat med callback, då vårdtagarna kan välja att bli uppringda istället för att sitta och vänta i telefonkö.

– Tidigare har patienterna upplevt att de inte fått svar, nu kan de välja att bli uppringda och vi för höra att man är glad för att det går snabbt, fortsätter Björn Linder.

App för kötider

Detta är en av de största Callguide-implementationerna som Telia gjort inom vården. Under september styrdes 700 000 samtal via plattformen.

Region Skåne har även lanserat en mobilapp för Iphone som vårdsökande kan ladda ner, hittills har 3 500 personer valt att göra just det. Appen visar öppettider, information om vilken vårdcentral som ligger närmast telefonens position, men man har också valt att integrera appen med Callguide så att vårdtagaren kan få realtidsinformation om varje vårdcentrals aktuella kötider.

Förhoppningen är också att vårdtagare som ser att det är lång kö i appen ska vänta med att ringa, vilket också ger en bättre

arbetsmiljö för de som sitter och ska hantera köerna.

– Vi vill testa alla möjligheter som kan öka tillgängligheten för våra vårdtagare, appen är ett bra komplement. Framöver vill vi även bygga på med chatt och mejl för att möte den yngre generationen som är vana att kommunicera i andra typer av kanaler, säger Björn Linder.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.