Energibolagets kunder blev nöjdare – chattboten gav nya kundinsikter

kontaktcenter 2022 ökade Mälarenergi nöjdheten bland privatkunder – trots energikrisen. Bolagets totala kundnöjdhet blev betydligt högre än branschsnittets tack vare ett internt samarbete som inleddes för att höja bolagets förståelse för kundernas behov.

Energibolagets kunder blev nöjdare – chattboten gav nya kundinsikter

Organisationer är olika rustade för oförutsägbara händelser trots att kris har kommit att bli ett slags normaltillstånd. Den slutsatsen kan man dra av SKI:s undersökning om energibranschen från 2022, som visade att kundnöjdheten generellt minskade under energikrisen. Att döma av resultatet lyckades många aktörer inte tillgodose kunders växande oro och kundengagemang. Resultatet tydde dock på motsatsen vad gäller Mälarenergi som fick ett genomsnittligt kundnöjdhetsindex på 71,4 av 100.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

– Vi är såklart jättestolta över resultatet, säger Helene Malmgren.

– Från augusti förra året och framåt blev det hektiskt, flikar Anna Enberg in.

Båda jobbar för energibolaget, Annika Enberg som enhetschef för kundsupport och Helene Malmgren som chef för kund och marknadsföring. De menar att en av de främsta förklaringarna bakom bolagets höga kundnöjdhet är ett starkt internt samarbete som inleddes under 2020. Målet: Kunderna skulle uppleva att de var välinformerade och Mälarenergi skulle ha en hög förståelse för kundernas behov.

– Det kan låta enkelt att arbeta utifrån kundernas behov, men det är lättare sagt än gjort. Det krävs empati för kunderna, starkt engagemang och framför allt en vilja att agera, säger Helene Malmgren.

Olika källor för att identifiera kundbehov

Energibolaget började med att ta fram information om vilka frågor som var vanliga bland deras kunder. Data från bland annat kundsupport presenterades – parallellt med att andra källor såsom Googles sökord användes. Under våren 2022 märkte till exempel Mälarenergi att det söktes mycket på ordet ”spotpris”. Till följd av detta utvecklades en webbsida med information om dagens elpriser som visade sig vara riktigt eftertraktad. Månaderna efter att spotpris-sidan lanserades ökade sidvisningarna med flera hundra procent.

– Vi hade redan påbörjat arbetet med att bygga en struktur och en förmåga att arbeta med kunddriven utveckling innan energikrisen. Det bidrog till att vi kunde klara det ökade kundengagemanget, säger Helene Malmgren.

Proaktiv kunddialog

Mälarenergi skapade även en snabbfotad kriskommunikationssgrupp när oron bland kunder växte. Gruppen sågs tre gånger i veckan och jobbade löpande med att synka kommunikation till kund.

– Vi märkte att deras frågor var tätt sammankopplade till det som rapporterades om i media, så vi höll stenkoll på nyhetsflödet, säger Annika Enberg.

Mälarenergis digitala plattformar och tjänster uppdaterades löpande med riktad information om det som rapporterades om i medier, men också om det som många ringde in och frågade om. På så sätt kunde kundsupporten ägna tid åt mer komplexa ärenden.

– Vi började också med personliga utskick för att besvara kunders frågor innan de ställdes, säger Helene Malmgren.

Även chattboten Melker introducerades under 2021. Han visade sig vara till stor hjälp då han hanterade cirka 20 procent av alla höstens inkommande ärenden. Dessutom blev han en avgörande källa för nya kundinsikter.

– Melker är ytterligare en möjlighet för oss att ge mer riktad information på våra digitala plattformar så att kunderna kan hjälpa sig själva, vilket det finns ett stort värde i, säger Helene Malmgren.

Redo för nya utmaningar

Det var alltså många delar som bidrog till Mälarenergis framgång 2022. Både Annika Enberg och Helene Malmgren säger att arbetet under krisen var krävande, men att de kände sig trygga tack vare en fungerande struktur. Nu återstår att utveckla och förbättra de påbörjade arbetet löpande.

Historiskt sett har inte gemene man brytt sig om allt vad gäller el, värme och vatten. Nu ställdes det på sin spets, och idag har energifrågan blivit nästan lika naturlig att prata om som vädretm near Mälarenergi.

– Kundernas frågor har gått från att vara ”har jag ett elavtal?” eller ”har jag fast eller rörligt avtal?” till att bli mer invecklade, säger Annika Enberg.

– Fokus framåt är att fortsätta utveckla det kunddrivna arbetet för att skapa större värde för kunderna, avslutar Helen Malmgren.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.