EQT avslöjar vad svenska telekombranschen behöver

Bransch Här berättar riskkapitalbolaget om hur man ser långsiktigt på sitt ägande i IP Only Enterprise och Candidator DGC. Johan Dettel ger också EQT:s syn på vad som behöver hända inom telekombranschen.

EQT avslöjar vad svenska telekombranschen behöver

Riskkapitalbolaget EQT slog samman DGC med det tidigare förvärvet IP-Only, och sedan februari drivs deras verksamheter inom datakommunikation under namnet IP-Only Enterprise. Johan Dettel är partner och investeringsrådgivare på EQT Partners – han berättar att man fortfarande befinner sig i integrationsprocessen efter sammanslagningen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Total tillgång till alla guider och tester
  • Premiumnyheter med de senaste trenderna
  • Fullt fokus på att du ska göra rätt kommunikationsval
  • Tryckt magasin med sex nummer om året
Redan prenumerant?

– En ny organisation är presenterad och bolagen jobbar nu för att få ut en maximal effekt av samarbetet. Och EQT ser fortsatt stor potential för att ta marknadsandelar på den svenska telekommarknaden i det segmentet, säger Johan Dettel.

Kommer driva fortsatt konsolidering

EQT slog även ihop portföljbolagen DGC IT-drift och Candidator till ett fristående bolag – och med en omsättning på runt en miljard kronor är Candidator DGC nu en av Sveriges största it-driftsleverantörer. Enligt Johan Dettel ser EQT att omställningen till molnbaserade tjänster kommer leda till ett ökat behov av investeringar inom IT-infrastruktur framöver, och att detta kommer driva fortsatt konsolidering på marknaden.

– Detta är en fragmenterad marknad med ett antal stora aktörer, men även många små och medelstora bolag. Där ser EQT ett behov av en konsolidering för att kunna möta investeringsbehovet och kundernas ökande krav på driftssäkerhet i takt med att IT blir alltmer affärskritiskt. Candidator och DGC har varit en del av detta. De har konsoliderat ett antal mindre bolag och ser stora möjligheter framåt, både kring organisk tillväxt – av egen kraft, men också med kompletterande förvärv, säger han.

Kritik mot riskkapitalbolagen

Det har riktats generell kritik mot riskkapitalbolag för att de saknar långsiktighet, men Johan Dettel håller inte med om detta. Han berättar att EQT vanligtvis har en ägarhorisont på 4-6 år för portföljbolagen, men att perspektivet ligger ännu längre fram.

– Det måste finnas ett långsiktigt konkurrenskraftigt bolag den dag det är dags att sälja, och något som är intressant för nästa ägare – exempelvis vid en börsintroduktion. Därför måste horisonten ligga längre fram, för annars skulle EQT:s affärsmodell inte fungera, säger Dettel.

En förutsättning för att omställningen ska fungera

Han anser att tillståndet för telekombranschen i Sverige är väldigt intressant. Samhället går mot ett stort teknikskifte i och med digitaliseringen, men en förutsättning för att omställningen ska fungera är en väl fungerande telekominfrastruktur.

– Grunden är en stabil kommunikationsplattform, och för att skapa detta kommer det behöva göras stora investeringar framöver. Därför ser vi stora sammanslagningar, exempelvis som när Tele2 förvärvade TDC Sverige – och Com Hem, säger han.

För många operatörer på en liten marknad

Generellt anser EQT att digitaliseringen skapar stora möjligheter för telekombranschen, både när det gäller fast och mobil infrastruktur. Men det kommer krävas nya konsolideringar, och det är just detta som har påbörjats nu. I ett fall är marknaden definitivt överbefolkad.

– När det gäller omställningen till 5g så kan man generellt säga att vi är för många operatörer på en så pass liten marknad, säger Johan Dettel.

IP-Only en aktör kring utbyggnad av fiber. Där ser Dettel att det behövs stora samarbeten mellan aktörer – stat, kommuner, markägare och privata aktörer för att möjliggöra utbyggnaden av den fasta infrastrukturen, i tätort så väl som på landsbygd.

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!