EQT köper Ip-only

Fiberoptiska nät Riskkapitalbolget EQT vill skapa en nationell aktör på den svenska fibernätsmarknaden. Nu tar man första steget genom att förvärva 91 procent i Ip-only.

Redan i mars berättade Telekom idag bolagets planer att slå sig in för att bli en betydande konkurrent till Telia (Se länkad artikel nedan). Då uppgav Thomas von Koch, partner i EQT att bolaget var berett att satsa mellan 25 och 30 miljarder kronor för att lyckas med målet att skapa ett nationellt öppet fibernät. Nu har ett steg tagit på vägen.

Blir majoritetsägare

Riskkapitaljättens första steg för att nå sitt mål är att förvärva datakom- och internetleverantören Ip-only. Avtalet innebär att EQT köper 91 procent av aktierna i företaget för att ytterligare stärka Ip-onlys markandsnärvaro och tjänsteutbud genom att, som man själva skriver: ”erbjuda förbättrad kapitalbas, öka investeringstakten och möjliggöra selektiva tilläggsförvärv.”

– Ip-only är ett intressant företag med en spännande och utvecklingsbar position bland kapacitetskrävande företag och operatörer, men framför allt med potential att skapa ett verkligt öppet alternativ till nuvarande fibernätsägare. Både genom att konsolidera lokala befintliga nät och att fortsätta investera i finmaskig utbyggnad på den svenska fibermarknaden. säger Gunnar Asp, industriell rådgivare till EQT som menar att detta är en uppgift helt i linje med den svenska regeringens bredbandsmål för 2020.

Han berättar också att man en längre tid tittat och varit intresserade av Ip-only. Sedan man inledde diskussionen med dem har affären gått relativt snabbt.

– EQT har alltid investerat och köpt bolag som man vill förädla och göra starkare. Det vi ser framför oss är en organisk tillväxt men även, om det finns möjligheter, att växa genom konsolidering, säger Gunnar Asp, som föreslås bli ny styrelseordförande i Ip-only när förvärvet är klart och godkänd av konkurrensverket.

Svår tid bakom sig

Ip-only grundades 1999, man har 5 200 kilometer eget nordiskt fibernät och cirka 2 200 företagskunder. Företaget har de senaste åren haft en tuff ekonomisk situation. Nettoomsättningen för 2011 var 404 miljoner, resultatet före avskrivningar och nedskrivningar (ebitda) slutade på 76 miljoner kronor. Resultatet efter skatt uppgick till minus 70,6 miljoner.

–Ip-only hade för ett antal år sedan en del bekymmer rent ekonomiskt och sen har ledningen gjort ett fantastiskt bra jobb. Det är ett bra bolag som jobbar mycket mot andra operatörer samt stora och små företag, och det kommer vi fortsätta med, säger Gunnar Asp.

Enligt honom finns det just nu har man inga planer för förändringar i den interna organisationen.

Jörgen Svanlund, nuvarande styrelseordförande i Ip-only menar att man med EQT som ägare kommer få en god möjlighet att realisera sin fulla potential.

– Efter en längre tid med finansiellt ansträngt läge avslutas nu den finansieringsprocess som startade hösten 2011 på bästa möjliga sätt. Styrelsen är positiv till affären och målet att säkerställa en uthållig finansiell position för bolaget är nu uppfyllt, säger Jörgen Svanlind, styrelseordförande i Ip-only.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.