Equinix: Traditionell infrastruktur fyller inte längre dagens krav

Datacenter Hybridlösningar, edge, artificiell intelligens och ett positivt klimatavtryck är de viktigaste tekniktrenderna när Equinix vd Maria Sundvall synar datacenter-branschens utveckling de kommande åren.

Equinix: Traditionell infrastruktur fyller inte längre dagens krav
Foto: Equinix

En av de viktigaste teknikutvecklingarna på grund av det skenande dataanvändandet sker just nu inom datacentret. Telekom idag har tidigare pratat med Vertiv, Interxion och nu avrundar vi trendspaningen med Maria Sundvall, vd på Equinix.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Total tillgång till alla guider och tester
  • Premiumnyheter med de senaste trenderna
  • Fullt fokus på att du ska göra rätt kommunikationsval
  • Tryckt magasin med sex nummer om året
Redan prenumerant?

Hon ser fyra tydliga trender som kommer att påverka datacentrens utveckling de kommande åren.

  • 1. Flytten till molnet allt viktigare.

–  Traditionell infrastruktur fyller inte längre dagens krav. Dessutom jobbar de flesta utvecklare idag mot molnplattformarna, vilket innebär att klyftan kommer att fortsätta bli större. Vill man inte ta hela steget över så är en hybridlösning ett bra alternativ. Där finns det fortfarande ett stort behov av att lansera fler hybridlösningar i branschen, säger Maria Sundvall.

Vad är det mer som driver på flytten till molnet?

–  Det är ju den snabbt ökande förbrukningen av data och att de tjänster som kommer att komma har ännu högre krav på korta fördröjningar, högre tillgänglighet och bättre prestanda. Det här gör att man behöver flytta datan närmare användarna.

Är vi där att onprem snart försvinner?

– Det är svårt med en centraliserad onprem-lösning idag. Användare är spridda och det funkar inte att routa tillbaka trafiken till sin centrala lösning. Det är inte så världen ser ut längre… Vi ser en hybrid som den bästa lösningen idag.

Om man bara har verksamhet i Norden då. Förändrar det bilden?

– Det är ändå så att många av de nordiska bolagen har fabriker och användare runt om i världen. Ska en användare accessa en applikation från Sydamerika som ligger i datacentret i Stockholm så blir det för långa svarstider. Det blir ingen bra upplevelse. Vi på Equinix har såklart lösningar så att vi kan hjälpa till med att lösa det.

  • 2. Edge tar allt större plats.

– Gartner säger att mer än hälften av all data kommer att genereras utanför datacentrena inom några år. Precis som jag sa nyss så behöver datan hanteras nära användaren, vilket betyder att infrastrukturen ska vara närmare användaren eller där datan genereras.

Maria Sundvall konstaterar att det är väldigt olika vad som kategoriserar en edge-lösning och hur nära användaren man måste vara.

– Vi tror att våra 220 datacenter runt om i världen kommer att räcka väldigt långt, men kanske att 5g gör att man måste satsa mer på mikro-datacenter. Det får vi se, säger Maria Sundvall.

  • 3. Ai kommer närmare användaren.

– Med edge kommer också att beräkningskraften kommer närmare användaren. Här används artificiell intelligens redan idag, men när den allt mer kommer ut i edgen framöver närmare användaren så kommer det leda till att beräkningskraften ökar exponentiellt.

Maria Sundvall berättar om ett case de jobbar med där ett bolag har flygplan i luften och samlar in data från sensorer på planen. Det blev för dyrt att flytta all data till ett centralt datacenter och där göra beräkningarna.

– När man istället gjorde beräkningarna lokalt och därefter skickade vidare det till datacentret fick man ut samma beräkningar, men till ett betydligt lägre pris. Det här är ju ganska logiskt egentligen eftersom analysverktygen som använder ai finns ju i molnen…

  • 4. Datacentren ska generera mer energi än de förbrukar.

Det har i många år varit en stor drivkraft mot att datacenter ska vara gröna och till exempel återvinna värmen till fjärrvärmenätet. Norden har haft en stark position här på grund av bland annat fördelar med klimatet.

Maria Sundvall menar att det är dags att ta nästa steg för datacenter-branschen nu.

– Centren ska generera mer energi än de förbrukar. Här handlar det om att effektivisera oss, delvis lära oss en ny bransch och samarbeta med den som till exempel med vindkraftparker som genererar grön el. Datacentren måste vara klimatneutrala, säger hon.

Alla lösningar måste man inte finna själv. I USA används nu lösningar baserade på artificiell intelligens som analyserar energiförbrukningen i datacentret och sedan föreslår hur man kan minska förbrukningen.

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!