Equinix: Uppkoppling mellan företag allt viktigare

Datacenter Det privata internet växer snabbt. Snabbare än Equinix-vd:n Maria Sundvall hade trott. Här är hennes trendspaning.

Equinix: Uppkoppling mellan företag allt viktigare

Datacenterföretaget Equinix finns i 52 länder världen över. Maria Sundvall är vd för den svenska verksamheten, där Equinix investerar tungt i en växande bransch.

Telekom idag lät Maria Sundvall spana in i framtiden.

Hur är läget i Telekom-Sverige just nu?

– Jag ser självklart ett stort fokus på digitalisering och marknaden har nu nått en brytpunkt där de digitala strategierna avgör företagens konkurrenskraft. Och för första gången i historien finns nu teknik tillgänglig som gör det möjligt för alla företag att bedriva digital verksamhet, vilket är en spännande utveckling.

Vilka händelser har varit viktigast för utvecklingen 2018?

– Från mitt eget perspektiv här på Equinix så hamnar den investering som vi nu gör i att utöka vårt datacenter SK2 i Stockholm överst på listan. Vi ser en enorm efterfrågan från kunder i Sverige och övriga Norden och satsar därför 90 miljoner USD på att bygga ut kapaciteten i vårt datacenter i Sköndal, säger hon och fortätter:

– Från ett nationellt plan så är det kul att se att så många av våra samarbetspartners etablerar sig här i Sverige (nu senast AWS) och det ska bli intressant att följa hur Googles och Microsofts utveckling här lokalt går.

Är det något som har överraskat dig?

– Hur snabbt det privata internet – alltså interconnection – faktiskt växer. Enligt vår rapport Global Interconnection Index från i höstas så förväntas direktuppkopplingen mellan företag (interconnection) öka med 98 procent varje år till och med 2021, då det kommer att vara dubbelt så stort som det publika internet. Och här i Sverige svarar två av tre it-chefer att direktuppkoppling mellan företag blir allt viktigare för deras verksamhet.

Vad kommer att hända 2019?

– Bland de trender som kommer att dominera under 2019 syns bland andra 5g, artificiell intelligens, moln, blockkedjor och dataintegritet. Om vi tar 5g som ett specifikt exempel så kommer supersnabba trådlösa nätverk förverkliga de förhoppningar som idag finns på 5g. 5g öppnar stora möjligheter för digital transformation, särskilt i en värld som blir allt mer IoT- och AI-uppkopplad. För att klara de tekniska utmaningar som 5g ställer kommer operatörerna att se över möjligheterna att minska sina kostnader genom att använda open source-hårdvara i större grad, samt virtualisera den trådlösa nätverksstacken. På så sätt kan de skapa en edge-arkitektur som bygger på virtualiserad mjukvara för nätverk.

– Jag förutspår ökade investeringar under 2019, för att skapa dels en helt ny infrastruktur, dels att bygga den på nya sätt. Vi kommer också se innovationer inom hård- och mjukvara som både ökar kapaciteten och optimerar kostnaderna.

Vad borde hända 2019?

– Jag tror att vi kommer att få se allt fler företag lansera nya digitala tjänster och därför se behovet av att flytta sina nuvarande datakörningar till molnplattformar från tredje part. För oss på Equinix Sverige så ser jag fram emot att fortsätta vår expansion – vi ser att vårt svenska team kommer att fortsätta kraftigt under nästa år. Vi rekryterar både på säljsidan och inom kort har vi förhoppningsvis en channel manager på plats.

Vilka trender följer du lite extra de kommande åren?

– Jag har redan nämnt några och bland dem så tycker jag det är extra spännande att följa utvecklingen kring ai och blockkedjan. Inom ai-området tror jag att vi kommer att få se att ny arkitektur för distribuerad artificiell intelligens slår sig fri från centraliserade lösningar. När ai används allt mer av företag och i samhället, ökar datamängderna exponentiellt. Den första generationen ai-arkitektur byggde på centralisering men jag tror att vi inom de närmsta åren kommer att gå över till en distribuerad arkitektur där ai-modeller skapas och används lokalt, närmare datakällorna. För att få tillgång till fler externa datakällor i syfte att skapa bättre prognoser kommer företag att vända sig till säkra marknadsplatser för datautbyte. De kommer också att sträva efter att dra nytta av ai-innovationer i flera olika publika moln i stället för ett enda, vilket också driver decentraliseringen av ai-arkitekturen.

– För blockkedjan så tror jag att vi kommer att få se en ”avblockering” av kedjan, där ett nätverk av nätverk gör blockkedjor mogna för större affärsnytta och ökade intäkter. IDC beräknar att investeringarna i blockkedjor kommer att växa med 73 procent till 2022, med ett totalt värde av cirka 14,8 miljarder kronor. Min bedömning är att företag kommer att delta i flera blockkedjenätverk och på så sätt skapa nätverk av nätverk – alltså ingå i flera olika blockkedjeekosystem samtidigt. Samtidigt blir prestandan allt viktigare, då blockkedjeapplikationer som exempelvis spårning, IoT-kommunikation och betalningar mellan olika valutor blir vanligare. Företag behöver då mer än enkla transaktionsdata eller delar av applikationer där realtidsprestanda och koppling till andra datakällor är viktiga. Slutligen blir integrationen en stor utmaning, när företag behöver koppla samman sina traditionella affärssystem med olika blockkedjenätverk och därför hantera ett flertal datapunkter där alla i blockkedjan kan samarbeta direkt med varandra.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.