Equinix: ”Svenska företag kan konkurrera med tillförlitlighet”

Säkerhet Datasuveränitet blir viktigare och viktigare. Sami Holopainen tror att den trenden kommer fortsätta. Vi har pratat med Equinix-chefen om hur det påverkar telekombranschen, trenderna framåt, och möjligheterna för mindre spelare att ta upp kampen mot molnjättarna. 

Equinix: ”Svenska företag kan konkurrera med tillförlitlighet”

 Schrems I samt II och det geopolitiska läget har de senaste åren fört datasuveränitet allt högre upp på agendan. Både i Sverige och övriga EU. Sami Holopainen har en lång bakgrund inom it- och telekombranschen. Numera är han chef för Equinix i Finland och just nu också ansvarig för den svenska verksamheten hos datacenterbolaget. Han tror att den trenden kommer att fortsätta.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

 – Det är jag ganska övertygad om. Samtidigt tror jag du behöver se datasuveränitet ur tre olika perspektiv. Ett globalt, ett europeiskt, och ett lokalt. 

– En del data är alltid offentlig, så var den lagras spelar inte så stor roll. En del data är halvoffentlig och ska inte vara tillgänglig för alla men det gör inte så mycket om den lagras i andra EU-länder eller i USA. Sen har du en liten del av datan som exempelvis är kritisk för nationell säkerhet som behöver vara inom Sveriges gränser.

”Nu ställs offentliga organisationer inför svåra frågor”

 Telekomsektorn är en av de branscher som påverkas mest av utvecklingen.

 – Redan idag tror jag att de flesta nordiska telekombolag av rimlig storlek lägger mycket tid på att hantera den här typen av frågor. Det kommer att bli ännu viktigare framöver för alla bolag i branschen att kunna bevisa var och hur de hantera sin data samtidigt som de tillgängliggör global åtkomst. 

Sami Holopainen, Equinix.

 Det senaste decenniet har för företag och organisationer handlat mycket om att flytta allt mer data upp i molnet. Google Cloud, Amazon Web Services och Microsoft Azure har drygt 70 procent av marknadsandelarna på den europeiska molnmarknaden. Den svenska offentliga sektorn har dock i hög utsträckning försökt hitta alternativ till de amerikanska molntjänsterna. 

 – Den offentliga sektorn är inte så snabbrörlig. De flesta stora företag har kommit långt med sina molnresor. De vet vilka de litar på, vilka de använder och varför. Det offentliga ligger lite efter. Nu ställs offentliga organisationer inför svåra frågor.

– Det är inte helt självklart vilken data exempelvis sjukvården kan flytta till molnet. Måste det molnet hostas i Sverige, eller går det bra med ett annat EU-land? Går det bra med ett företag från USA som tillhandahåller tjänster inom EU? Kan du lita på hur den datan hanteras?

 Den stundande ai-explosionen kommer också ställa det offentliga inför tuffa val, enligt Holopainen.

 – Alla inser möjligheterna med ai och offentliga organisationer kommer behöva hjälp. De kommer vilja använda europeiska eller allra helst lokala aktörer. Samtidigt behöver leverantörerna vara relativt stora och trovärdiga. Det kommer leda till intressanta vägval.

”Det är själva kontrollen över datan som är er stora konkurrensfördel”

Trots den totaldominans som den amerikanska jättetrion har på molnmarknaden tror Sami Holopainen att trenden med att datasuveränitet blivit mer eftersträvansvärt öppnar upp stora möjligheter för mindre spelare. Inte minst om man tänker sig den offentliga sektorn som kundsegment.

 – Google och Microsoft har mer resurser till mjukvaruutveckling än vad de flesta nordiska företag har anställda. Det innebär att du förmodligen inte kan konkurrera med massa. Däremot kan svenska och finska företag konkurrera med tillförlitlighet. 

 Hur gör man det?

 – Oavsett om du ska leverera dataåtkomst, ett ai-verktyg, någon mjukvara eller vad det nu kan vara behöver du framför allt inse att det är själva kontrollen över datan som är er grej och stora konkurrensfördel. 

 – Jag skulle säga att du ska börja med att se till att du klarar av att hantera de svåraste bitarna kring datasuveränitet lokalt, det vill säga helt och hållet i Sverige. Sådana saker är de stora aktörerna ofta inte villiga att göra. Därifrån är det sedan ganska lätt att anpassa sig till reglerna i övriga EU-länder och på det viset skala upp verksamheten.

 Equinix är själva i grund och botten ett amerikanskt företag.

 – Även om vi i grund och botten är globala så är vi väldigt lokala i länderna vi verkar i. Vi kan tillhandahålla lokal data om det behövs, men vi har också global åtkomst. Jag ser det inte som ett hot mot oss att EU satsar mer på digital suveränitet. Snarare tvärtom, säger han och fortsätter:

– Det är bra att EU skapar ett regelverk och tar initiativ för att stödja regional utveckling. Sen tycker jag EU behöver vara tydligare med vad de vill ska ske inom EU:s gränser och också slå fast att det är ett långsiktigt åtagande.

 Hur påverkas ni av utvecklingen? 

 – Om du är kund hos oss i Sverige ser vi inte vilken data du har. Vi tillhandahåller en plattform. Så våra kunddialoger handlar mer eller mindre om var webbsidorna finns, var åtkomstprotokollen ska hanteras och så vidare. Så ur vårt perspektiv tror jag att utvecklingen är på väg åt rätt håll.

 Sami Holopainen efterlyser mer nordiskt samarbete på området.

 – Inget av de nordiska länderna är tillräckligt stort för att själva göra en global skillnad på det här området. Men tillsammans är vi drygt 30 miljoner. Ett samarbete och en gemensam syn kring datasuveränitet skulle göra stor skillnad.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.