Ericsson om ai-strategin: ”Hjälper oss att driva säkra och hållbara affärer”

ai Telekomjätten har haft en ai-chef i fem år och ser att tekniken håller på att förändra deras sätt att arbeta i grunden.

Ericsson om ai-strategin: ”Hjälper oss att driva säkra och hållbara affärer”
Rickard Wieselfors är chef för Enterprise Automation och AI på Ericsson.

Svenska telekomföretag har i många fall utsett dedikerade ai-chefer och ligger långt framme med att dra nytta av tekniken, som just nu utvecklas snabbare än någonsin tidigare. Telekom idag har tidigare talat med Telenor och Tre om deras ai-strategier och nu är turen kommen till Ericsson.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Har ni tillsatt en ai-chef eller motsvarande roll?

– Rickard Wieselfors utsågs till chef för Enterprise Automation och AI den 1 februari 2019. Sedan 2018 har vi också etablerat en enhet med en pool av data scientists, chef för denna enhet är Elena Fersman.

På vilka sätt använder ni er av artificell intelligens idag inom er organisation?

– Vi använder idag ai på ett flertal sätt i vår organisation bland annat i tjänst och produktutveckling. Exponentiell teknik hjälper oss att effektivisera, förenkla och förändra arbetssätt. Ai förenklar och förstärker våra medarbetares arbete och ger dem möjlighet att tillbringa mer tid på kvalificerade arbetsuppgifter. Vi använder ai för kundupplevelsen, processledtiderna minskar drastiskt och gör det möjligt för våra kundteam att vara mer proaktiva. Ai hjälper oss även i vårt arbete kring att driva säkra, etiska och hållbara affärer.

Hur vill ni utveckla användningen under de kommande åren?

– Exponentiella teknologier som machine learning, blockchain, low code, 5g, robotic process automation och generativ ai, i kombination med en ai-ledd transformationsmetod kommer i grunden att förändra vårt sätt att arbeta.

Hur påverkar användningen av ai era anställda och deras arbetsuppgifter?

– Vi ser att ai blir en allmänt användbar teknologi, med en inverkan som liknar den för ångmaskinen, elektriciteten och internet. För Ericsson har ai potential att i grunden förändra vårt företag ur flera perspektiv.

Vilka är de största konkreta vinsterna/effekterna ni ser med ai i dagsläget?

– Vi ser flera konkreta vinster och effekter med ai i dagsläget för: Kundupplevelse, processledtiderna minskar drastiskt och gör det möjligt för våra kundteam att vara mer proaktiva. Medarbetares upplevelse: ai förenklar och förstärker våra anställdas arbete och ger dem möjlighet att tillbringa mer tid på kvalificerade arbetsuppgifter. Ansvarsfullt företagande: ai hjälper oss att driva säkra, etiska och hållbara affärer. Effektivitet: vi använder exponentiell teknik för att förenkla och förändra arbetssätt. Produktutveckling: vi använder ai i våra produkter och lösningar.

Ser ni några potentiella risker/utmaningar och i sådana fall vilka?

– Ai förväntas bli en källa till enormt värdeskapande. Vi förväntar oss att tekniken ska ingå i de flesta interna verktyg och kunderbjudanden och vara en väsentlig eller kanske till och med grundläggande teknik för oss. Vi ser dock också farhågor och potentiella affärs- och juridiska risker relaterade till användningen av ai. Ai är ett område som fortfarande definieras och regleras, med pågående rättstvister och osäkerhet kring tekniken. Vi har därför under de senaste tio åren på ett strukturerat sätt utvecklat ett ramverk för ansvarsfull ai som vi använder.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.