Ericsson Enterprise kliver fram ur skuggorna

Ericsson Enterprises nye vd Urban Gillström lovar högre takt i lanseringen av nya produkter och har en hel del att komma med redan i år. Vad sägs om världens första ip-pbx med stöd för ims?
Fokus vrids från tuffa, interna utmaningar, ut mot marknaden och kunderna. Samtidigt flyttas utvecklingsarbetet hem till Sverige.

Ericsson Enterprise 
kliver fram ur skuggorna
Kurt Hansson

För drygt två år sedan presenterade dåvarande vd:n Mats Dahlin sina strategier för Ericsson Enterprise i en stor intervju i Telekom idag. Det handlade mycket om att samla kompetens från hela bolaget för att få fart på företagsaffärerna. Han pekade också ut tre fokusområden: småföretagen, migrationen till ip och mobilitet och applikationer.

Nu är det hög tid att Ericsson Enterprises nye vd Urban Gillström, som har varit på plats sedan 1 augusti, får ge sin bild av nuläget och vägen framåt. Men först några ord om hans bakgrund (se även faktaruta).

Urban Gillström är tillbaka där han började inom Ericsson 1993, i företagsverksamheten med kontor vid Telefonplan. Hans resa med den svenska telejätten har gått runt hela jorden och inneburit arbete med både operatörer och konsumentprodukter. Det är erfarenheter som Urban Gillström tycker att han har stor användning av som chef för affärsenheten Enterprise, som på sätt och vis ligger mitt emellan operatörs- och konsumentaffärerna.

Inte bara stöd

Ti: Din företrädare Mats Dahlin menade att Enterprises roll handlar mycket om att vara en katalysator för hela Ericsson att nå ut till företagsmarknaden. Är det fortfarande så?

– Ja, det är det. Vi kan idag använda både mobilteknik och telekomlösningar i större omfattning mot företagen och det fokuset finns starkt i hela Ericsson. Vi har också etablerat oss i Ericssons marknadsstruktur, med företagsansvariga i nästan alla de 24 marknadsenheterna, säger Urban Gillström.

Ti: Mitt intryck är att er egentliga uppgift mest är att stödja Ericssons affärer med operatörerna. Stämmer det?

– Nej, det skulle jag inte vilja säga. Vi har bestämt oss för att satsa på företagen, som ett viktigt tillväxtområde för framtiden. Så Ericsson Enterprise är här för att stanna och för att växa, säger Urban Gillström och tillägger att verksamheten ska kunna stå på egna ben.

Inte lönsamt än

Ti: Står ni på egna ben idag?

– Det är något vi jobbar på. Området är hårt konkurrensutsatt, så det är inte helt enkelt. Men vi måste vara långsiktigt lönsamma.

Urban Gillström har inte fått något datum för när Enterprise ska vara lönsamt i sig självt. Men det är säkert en diskussion som han för tillsammans med koncernens marknads- och försäljningschef Bert Nordberg, som förra året tog över efter Carl-Henrik Svanberg som ordförande för Enterprise. Att koncernchefen klev av det engagemanget ska enligt Urban Gillström inte tolkas som en degradering av affärsområdet Enterprises status inom Ericsson. Det innebär ingen skillnad i fokus för verksamheten.

– Min ambition är att Enterprise ska bli en större del av Ericsson. Den delar jag med koncernledningen. Man vill ha det här benet att stå på, säger Urban Gillström.

Ökar takten

Och nu ska det bli mer fart runt Ericsson Enterprise. Urban Gillström medger att bolaget har fått kämpa hårt för att komma i fatt konkurrenterna på en rad områden, som ip-lösningar och att erbjuda en samlad serie applikationer för samarbete, messaging och e-möten. Därför har fokuset blivit mycket internt under en period och kritiken mot att Ericsson Enterprise har varit långsamt att lansera nyheter befogad. Fram till nu.

– Ja, nu ökar vi takten! Vi är i en fas där det är lättare att tala om vad vi har fått fram, förklarar Urban Gillström, som radar upp nyheter under intervjun vid Telefonplan.

Men en sak i taget. Först måste vi gå till botten med Ericssons position på den europeiska marknaden för företagskommunikation.

På väg upp?

Analytikern Jeremy Caron på Current Analysis tycker att det i princip ser lika illa ut för Ericsson Enterprise idag som för två år sedan. Nu finns visserligen ip-pbx-produkterna på plats, men ändå verkar bolaget inte vara bättre positionerat i förhållande till konkurrenterna. De ligger i andra ledet, bakom Cisco, Alcatel, Nortel och Siemens.

Ti: Vill ni egentligen upp i elitserien för kundplacerade telefonväxlar?

– Ja, definitivt. Vi ser oss som en toppspelare i Norden och Europa. Men visst, innan vi har fått ut en ip-produkt på marknaden och bevisat att vi har en lösning som fungerar, så är det klart att folk ifrågasätter vår position. Min uppfattning är att analytikerna har ändrat sig positivt efter att vi förklarat vår inriktning och väg framåt.

Ericssons första ip-växel MX-One lanserades 2004 och förra året kom den fristående varianten MX-One 2. Kundinstallationerna är fortfarande lätträknade, även här på hemmamarknaden. Kanske blir det annorlunda med hybridlösningen MX-One Telephony Switch, som står klar alldeles i dagarna och öppnar för att konvertera en befintlig MD-växel till en fullödig ip-växel?

Ims i MX-One

I höst är det sedan dags för MX-One i version tre, med innovativa nyheter.

– Ericsson är ledande på ims och vi tror mycket på tekniken framåt. Därför kommer MX-One 3 redan i år att kunna hantera ims-applikationer. Men vi gör även en integration mot Microsoft Live Communication Server, berättar Urban Gillström.

I praktiken kommer man till exempel att kunna ringa från Microsofts klienter på skärmen via Ericsson-växeln genom sip-sessioner, men något djupare partnerskap mellan de båda jättarna handlar det inte om.

Ti: Sip har använts flitigt i diskussionerna runt företagskommunikationer de senaste åren. Blir det samma sak nu med ims, eller är det en teknik mest för operatörerna?

– Nej, den berör företagen i allra högsta grad, framförallt de stora som har höga krav på tillförlitliga, tillgängliga applikationer.

Både sip och ims

Enligt Urban Gillström är det med ims som den mångdimensionella konvergensen sker, mellan fasta och mobila och publika och privata nät. Tidigare ringde man en plats. Därefter till en telefon. Men nu handlar det om kommunikation mellan individer genom många olika kanaler, ofta baserad på så kallad närvaroinformation. Användarscenarierna liknar mycket det som sip kan åstadkomma.

– Jag tror att ims har ännu mer att ge vad det gäller operatörsmiljön och de tjänster som finns i de publika näten. Men det handlar inte om sip eller ims. Sip är också viktigt och ett område där vi nu stärker vår förmåga, vilket kommer märkas i MX-One 3.

Urban Gillström hävdar att ims gör det möjligt att integrera den privata världen och den publika fullt ut. Poängen är att applikationerna ska se likadana ut och fungera likadant oavsett om det är den egna it-avdelningen eller en operatör som producerar och levererar tjänsten.

Skapar beroende

Ti: Ims är inte helt färdigutvecklat och beprövat än. Är det inte för tidigt att ta in det i er ip-pbx redan i höst?

– Nej, det handlar om konkreta tillämpningar för exempelvis callcenter och automatiska telefonistapplikationer. Här finns konkreta fördelar för användarna, och vi kommer att vara först med det.

Ti: När ni diskuterar ims med företag, uttrycker de då oro för att bli ännu mer beroende av en operatör på grund av den nya tekniken?

– Vilket är de mest oroliga för, att vara beroende av Microsoft eller av en operatör? Jag tror att företag vill vara oberoende, framförallt storföretagen. De vill inte bli upplåsta, utan ha flexibilitet. Men småföretagen har inte råd, tid och resurser att ha egen utrustning.

Ti: Det finns elaka tungor som påstår att ims bara är telekomvärldens försök att ta kontroll över internet. Är det så?

– Nej, det håller jag inte med om. Det är två världar som möter varandra och konvergerar. Det handlar inte om att den ena äter upp den andra.

För de små

Ti: Att ni som pbx-leverantör nu är snabb ut med ims, är det ett sätt att försöka hämta igen förseningen på ip?

– Nej, det vill jag inte säga. Vi kan inte vinna i den totala konvergensen om vi inte är med på alla områdena. Det är därför som vi har jobbat så hårt med att stärka vårt ip-erbjudande. Och nu får vi hjälp av marknaden. För ett par år sedan talade man bara om data och tal. Nu är det data, tal, ip och mobilitet. Våra ambitioner täcker alla dessa områden.

Att virtuella, nätbaserade tjänster är ett starkt koncept för de små företagen är det nog ingen som ifrågasätter. Och i det segmentet är det operatörerna som är Ericssons främsta mellanhand. Ett resultat av den paketering som Mats Dahlin pratade om för två år sedan är mobiloperatören 3s tjänst 3 Switch. Finnet har också köpt Ericssons lösning för att gå ut med en liknande tjänst och ytterligare affärer har gjorts eller är på gång.

Men frågan är hur Ericsson Enterprise ser på kundplacerade växlar för små företag?

Ti: Ni har inte lanserat en motsvarighet till MX-One i smb-segmentet. Kommer Business Phone som en ren ip-pbx?

– Vi har drivit Business Phone till att bli en stark ip-hybridlösning, men har inte annonserat än exakt hur den nya stand alone ip-lösningen kommer att se ut för småföretagen. Men vi jobbar med det. Det kommer att hända saker fram emot slutet av det här året, säger Urban Gillström, samtidigt som han gör klart att bolaget inte lägger något krut på att utveckla pbx:er för de allra minsta företagen.

Laddar med applikationer

Det tredje fokusområde som Mats Dahlin satte på agendan var applikationer. Det handlar bland annat om EMO-konceptet, som kan beskrivas som ett alternativ till Blackberry, där Ericsson anses ha nått bra framgång med fler än 35 kontrakt. Helt nyligen beställde 3 Scandinavia som första svenska operatör EMO inom ramen för ett servicekontrakt.

Ti: Flera av era konkurrenter stoltserar med väl utvecklade applikationspaket, för direktmeddelanden, samarbete och video med mera. Ni kom med en del nyheter på den fronten i samband med lanseringen av MX-One 2, men ligger ändå efter. Vad händer nu?

– Faktum är att vi inte har visat allt som vi har i rockärmen än. Så jag vill inte säga att vi ligger efter. Och applikationer är ett av tre utpekade kärnområden för utvecklingsarbetet.

Urban Gillström har anställt Gunilla Fransson som utvecklingschef.

– Hon var ansvarig för hela Ericssons service layer-verksamhet. Så är det någon som kan applikationer är det hon. Det var drömvalet, för att vi ska kunna driva det här till nästa steg.

FoU till Sverige

Ett annat betydelsefullt grepp för Enterprise är att flytta hem de viktigaste delarna av utvecklingsverksamheten till Sverige från USA. Det är en process som pågår just nu.

– Det är för att höja effektiviteten och få en större kraft mot det område som vi har pratat om här – ip/ims/mobilitet, förklarar Urban Gillström.

Det är framförallt nyutvecklingen som placeras i Sverige, för närhet till Ericssons omfattande ims-program. Delar av det övriga utvecklingsarbetet flyttar i stället till lågkostnadsländer, i första hand Indien. Hur många personer som berörs vill Urban Gillström inte precisera.

Ti: Får de nordiska kunderna några fördelar av den här flytten?

– Ja. Närheten ökar, och det nordiska perspektivet är viktigt även globalt. Företagen här har mycket mer avancerade sätt att arbeta än till exempel i Sydeuropa.

Urban Gillström lovar att Ericsson Enterprise ska ha örat närmare kunderna på hemmamarknaden framöver.

Mobil konkurrens

Men det betyder inte att Ericsson Enterprise släpper taget om affärerna i USA, även om kundbasen är oerhört liten. Den nya produkten Mobility Gateway ska fungera som en fot i dörren till de amerikanska företagen. Den kan nämligen kopplas mot alla växelmiljöer som har stöd för qsig-protokollet och banar väg för Ericssons One phone-koncept.

Ti: Flera av era konkurrenter satsar också hårt på mobilitet nu, ofta baserat på ip och mindre operatörsberoende än era lösningar. Cisco har till exempel lyckats få in sitt Skinny-protokoll i en av Nokias nya wlan-mobiler. Hur ser ni på konkurrensen på det här området?

– Vi har en mycket starkare integrerad lösning, från ändpunkt till ändpunkt, än till exempel Cisco. Och vi har vi för avsikt att gå ett steg längre och få in ims-klienter i telefoner redan under det här året. Vi kommer med ett erbjudande för mobil röst över ip tillsammans med Sony Ericsson, berättar Urban Gillström, som uppenbarligen har för avsikt att snarast ta Ericsson Enterprise ut ur skuggorna och fram i rampljuset.

Med vässade partnerprogram och en lång rad nyheter kanske han lyckas redan i år?

Fakta

KORT OM Urban Gillström

Position: Vd för Ericsson Enterprise.

Ålder: 42 år.

Familj: Fru och tre barn.

Bor: Stockholm.

Utbildning: Civilingenjör (industriell ekonomi, Linköping) och teknisk officér i armén.

Karriär: Egen konsultverksamhet som ledde in till Ericsson Business Communications i början av 90-talet. Har därefter varit Ericsson trogen, bortsett från ett år som konsult, via de här verksamheterna: försäljning och projekt inom Network Enginering, regionchef i Latinamerika för mobilsystem, ansvarig för affärsutveckling inom mobilsystem placerad i Singapore, kundansvarig för Singapore Telecom, chef för Ericssons marknadsenhet i Centralamerika, chef för Sony Ericssons amerikanska bolag och sedan 1 augusti 2005 vd för Ericsson Enterprise.

Fritiden: Familj, vänner och motion. När också en passion för avancerad hem- och konsumentelektronik.

————————-

Kort om ims

• Ip multimedia subsystem är en standard ursprungligen framtagen av 3gpp/3gpp2 i mobilvärlden. Den har nu plockats upp av de flesta standardiseringsorgan som arbetar med telekominfrastruktur.

• Ims är en tjänstearkitektur som gör det möjligt att konvergera data och röst och mobila och fasta tjänster över en ip-baserad infrastruktur.

• Ims är tänkt att fylla gapet mellan traditionell telekomteknik och internetteknikerna.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.