Ericsson går in i O-RAN-alliansen

Radio Ericsson har nu gått med i O-RAN. En telekomallians med mål att utveckla nätverksarkitektur samt automation.

Ericsson går in i O-RAN-alliansen

Det var i fjol, på Mobile World Congress i Shanghai, som alliansen O-RAN startades. Målet var att tillsammans hitta ett effektivt sätt att utveckla nätverk på ett sätt som tillgodoser operatörernas framtida behov.

Nu berättar Ericsson att man valt att ansluta till alliansen.

Ericsson kommer fokusera på samspelet mellan RAN (radio access network), nätverksunderhåll samt automation. Tonvikten kommer ligga på ai, optimering, sänkta driftskostnader samt ökad slutanvändarprestanda. Utöver det kommer man även lägga krut på att tillhandahålla driftskompatibla multi-leverantörsprofiler i centrala RAN-funktioner. Detta för att den globala utrullningen av 5g ska gå snabbare.

– Ericsson tror starkt på öppenhet i industrin och fördelarna det ger för globala ekosystem och innovation. Vår ambition är att aktivt stödja samt driva diskussioner och utveckling kring framtida RAN-arkitektur och öppna gränssnitt, säger Erik Ekudden, teknikchef på Ericsson.

O-RAN var till en början en allians av operatörer. Men sedan årsskiftet har man öppnat upp för att bjuda in partners från överiga telekomindustrin.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.