Ericsson: Här är fyra stora 5g-trender just nu

5g Ericsson har släppt en ny rapport om konsumentbeteende och 5g. I rapporten pekas bland annat fyra tydliga 5g-trender ut.

Ericsson: Här är fyra stora 5g-trender just nu

Det är en gedigen rapport som Ericsson Consumerlab producerat. Mer än 37 000 konsumenter i 28 länder (inklusive Sverige) har intervjuats. Intervjuerna skedde mellan maj och juni i år.

– Vi ser att många konsumenter helt klart förväntar sig att 5g ska kunna ge dem ett mervärde. Exempelvis när du är på en stor nöjeslokal eller reser genom en flygplats. Om uppkopplingen är dålig på sådana platser är det tre gånger större sannolikhet att man byter leverantör, säger Jasmeet Singh Sethi, chef för Ericsson Consumerlab.

Ericssons teknikchef Erik Ekudden ser rapporten som en bekräftelse på potentialen med nya former av api:er.

– När vi ser att konsumenter uttrycker en vilja att betala för ny funktionalitet och differentierad tjänstekvalitet är det tydligt att api:erna håller på att förändras i branschen. De främjar en miljö där utvecklare får tillgång till 5g-funktioner för att leverera distinkta premiumupplevelser. För leverantörer av kommunikationstjänster låser api:er upp nya intäkter genom att avslöja det inneboende värdet av deras nätverk.

1. Kunderna värdesätter inte bara täckning och hastighet.

För nya 5g-användare är fortfarande täckning och hastighet helt centrala i drivkrafter i skiftet mot den senaste generationens mobilnät. Men på mognare marknader ser prioriteringarna annorlunda ut. På platser där mer än 80 procent av befolkningen har 5g-täckning är det i stället videokvalitet och uppladdningshastigheter i populära appar som är det centrala.

2. AR-användningen accelererar

Antalet personer som dagligen använder olika typer av ar-applikationer har dubblerats sedan 2020. Under samma tid har dessutom tiden som 5g-användare tillbringar framför videostreaming ökat med 47 procent. De nya formaten står för en stor del av 5g-datakonsumtionen och här finns möjligheter för operatörerna.

3. 5g-kunder beredda att betala för garantier om höga prestanda

Tjugo procent av smartphoneanvändarna vill ha en så kallad differentierad 5g-uppkoppling. Dessa tjugo procent är också villiga att betala en premie på upp till elva procent för ett 5g-abonnemang som garanterar höga prestanda för krävande applikationer och på specifika platser. Mobiloperatörer kan erbjuda detta exempelvis genom network slicing och exponering av nätverks-api:er.

4. Uppkopplingen på specifika platser viktig för kundlojaliteten

Cirka 17 procent av konsumenterna på de 28 marknaderna har bytt mobiloperatör sedan lanseringen av 5g. Den största anledningen till operatörsbytet har varit problem med 5g-nätets prestanda. I synnerhet 5g-upplevlesen på vissa specifika platser såsom arenor och flygplatser.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.