Ericsson inför lokal växling i sina gsm-basstationer

Ericssons demonstrerade Abis local connectivity på mobilmässan i Macau. Abis gör att gsm-basstationer internt växlar samtal som startar och slutar lokalt utan att behöva transmittera samtalet till närmaste nod.

Ericsson ser införandet av Abis local connectivity som ett kostnadsbesparande särdrag i Ericssons basstationer. Genom att samtal som börjar och slutar inom basstationens räckvidd nu kan växlas internt inom Ericssons gsm-radionätverk, så reduceras operatörernas transmissionskostnader mellan basstationer och närmaste växlings-nod.

– Genom att besegra transmissionskostnaderna och drastiskt minska operatörers totala kostnader för sina nätverk, tar vi bort ett viktig ekonomiskt hinder till att uppnå en lönsam expansion av nätverk på landsbygd, säger Ulf Ewaldsson chef för Ericsson radio.

Lokalt men ändå centralt

Även om Abis local connectivity växlar samtal lokalt så behåller operatörerna sin centraliserade kontroll över nätverket. Områden som hantering av abonnenter och nätverksavgifter görs fortfarande via mobila mjukvaruväxlar och basstations-kontrollanter.

Abis local connectivity är Ericssons senaste tillskott till Abis-paketet som för ip-teknologi till gms-nätverk.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.