Ericsson lyfter Aastras rapport

Aastra Technologies rapporterar vinst under fjärde kvartalet 2008, vilket är 43 vinstkvartalet i följd för bolaget. Förvärvet av Ericsson Enterprise uppges ligga bakom en stor del av vinsten.

Nettointäkterna var under fjärde kvartalet 2008 på 261 miljoner dollar, jämfört med 152 miljoner samma kvartal året innan. Resultatet beror till stor del på de ökade intäkterna efter förvärvet av Ericsson Enterprise i april. Om man utesluter effekten av Ericsson köpet ökade nettointäkterna med 13,2 procent, medan nettoförsäljningen från tidigare Ericssonprodukter ökade med 16,2 procent.

Rekordförsäljning

Försäljningen under 2008 slutade på 831 miljoner dollar, jämfört med 606 miljoner under 2007, vilket är rekord för bolaget.

Bruttomarginalen ökade under fjärde kvartalet till 47 procent av försäljningen jämfört med 42,8 procent samma period året innan. Den stora ökningen i bruttomarginalen tros vara ett resultat av positiva effekter från flera faktorer däribland en gynnsam mix av produkt- och serviceintäkter.

/p>

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.