Ericsson meddelar – räknar med miljardnota i USA

Bransch En korruptionsutredning och påföljande sanktioner som kommer kosta Ericsson miljarder. Nu meddelar telekombolaget att de avsätter tolv miljarder kronor.

Ericsson meddelar – räknar med miljardnota i USA

Sedan 2013 har Ericsson samarbetat med amerikanska myndigheter och i många år har företaget varit föremål för en korruptionsutredning för äger i bland annat Kina och Saudiarabien. Och nu har det kommit så långt att Ericsson kan börja utröna vad kostnaden för detta kommer att bli: runt tolv miljarder kronor.

Därför gör nu teknikjätten en avsättning vilken kommer att belasta tredje kvartalet 2019 och innebära ”betydande monetära och andra åtgärder”.
I utreningarna har det framkommit överträdelser av bolagets affärsetiska kod och FCPA. Dessa beror enligt Ericsson på flera brister, däribland oförmåga att agera på varningssignaler samt otillräckliga interna kontroller.
I de fall där man kunnat härleda överträdelser till individer har dessa fått disciplinära åtgärder.
– Vi måste acceptera att bolaget har misslyckats tidigare och jag kan försäkra att vi arbetar hårt varje dag för att bygga ett starkare Ericsson, där etik och regelefterlevnad utgör hörnstenar i hur vi bedriver vår verksamhet. De senaste två åren har vi gjort väsentliga investeringar i vårt program för etik och regelefterlevnad däribland våra utredningsresurser och har vidtagit åtgärder mot anställda som har brutit mot våra normer och värderingar, säger vd:n Börje Ekholm i ett uttalande.

Baserat på en genomgripande extern och intern översyn av bolagets program för etik och regelefterlevnad, har Ericsson genomfört omfattande reformer för att åtgärda identifierade brister och ytterligare stärka programmet. Arbetet pågår fortfarande och Ericsson säger att de kommer fortsätta att sträva efter att förbättra och säkerställa en stark kultur för etik och regelefterlevnad i hela bolaget.
– Detta har varit en tuff och lärorik process för bolaget. Vi har arbetat nära koncernledningen för att stärka Ericssons program för etik och regelefterlevnad. Vi är imponerade av sättet som ledningen har tagit sig an brister och känner oss trygga med deras förmåga att leverera på strategin, säger styrelseordförande Ronnie Leten.

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation och telekombranschen.
Just nu begränsat erbjudande!

Gratis nyhetsbrev!

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Telekomidag sparar mina uppgifter