Ericsson-rapport: Företag måste öka sin motståndskraft

Hållbarhet Klimatförändringar, energipris-rusningar och global konflikt. I Ericssons rapport ”Future of Enterprises” framgår det att företag står inför en mängd stora utmaningar – men att många planerar för dem.

Ericsson-rapport: Företag måste öka sin motståndskraft

Året 2022 får nog beskrivas vara ett väldigt besvärligt år för Europa. Initialt trodde många att vi äntligen skulle komma ur coronapandemin och återigen kunna återgå till en mer ordnad vardag. Men så kom kriget i Ukraina, hela energiproblematiken och nu stigande inflation som lök på laxen.

Telekombolaget Ericsson har i en rapport om företagens framtid tittat på vilka utmaningar som världen står inför – och lyfter just fram att de som planerar väl och ökar sin motståndskraft är vinnare.

Det här är dock något som många redan vet och i rapporten uppger 42 procent av de tillfrågade beslutsfattarna att de räknar med att exempelvis naturkatastrofer kommer påverka deras affär. Men även om det finns insikt, är det många som inser att man måste förflytta sig från en reaktiv strategi till en mer långsiktig planering som inte baseras på ”återhämtningsorienterad motståndskraft”.

Digitalisering och automation viktiga pusselbitar

En ljuspunkt enligt Ericsson är dock att 49 procent av de svarande har tagit sin planering på allvar och uppger att de har en väldefinierad strategi. Och i mångt och mycket handlar det om att digitalisering och automation är en nyckel i denna. Telekomjätten skriver dock att även om strategiarbetet går framåt… så krävs det mer arbete i frågan.

– Krig, energikris, naturkatastrofer och pandemier. Vår värld har blivit allt mer komplex och tiden för att implementera motståndskrafts-strategier är nu. Det har aldrig varit viktigare för företag om de hoppas behålla sin konkurrenskraft och hållbarhet i det långa loppet. Många företager har strategier på plats, men den här rapporter understryker det uppenbara behovet att skifta från kortsiktig redundansbaserad uthållighet till en mer långsiktigt effektivitetsbaserad strategi, säger Patrik Hedlund, på Ericsson Consumer & Industrilab.

Läs hela Ericssons Future of Enterprises-rapport här

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.