Ericsson: Så påverkar 5g 1,3 miljarder konsumenter

5g En genomgång som fångar in 1,3 miljarder konsumenter åsikter. Ericsson har tittat hur 5g används och hur det påverkar våra liv.

Ericsson: Så påverkar 5g 1,3 miljarder konsumenter

I Sverige är det få privatpersoner som har någon större uppfattning om vad 5g är. Visst, man kanske köpte en 5g-lur senast – men det är inget som är avgörande för att man ska klara sig igenom sin digitala vardag.

Annat är det på andra marknader och i en ny studie säger sig Ericsson ha sett hur 5g på allvar börjar påverkar konsumenter världen över.

De har djupintervjuat över 30 000 personer och därtill samlat in data från 26 olika länder. Därtill har man gjort så kallade kvalitativa intervjuer med de första 5g-användarna och utifrån sitt material säger Ericsson att studien är representativ för 1,3 miljarder smartphone-användare.

Får ett ändrat beteende

Så vad kan man utröna av resultaten? Jo, Ericsson anger att de ser att 5g triggar förändringar kring hur man använder sin mobil. De som har 5g-mobiler spenderar två timmar mer med molnspel och en timme mer med AR-appar i veckan jämfört med 4g-användare.

Vidare så är en tydlig skillnad att de som har 5g tillgängligt – använder wifi mindre.

Rapporten tar även upp poängen att något som håller tekniken tillbaka är informationsbrist. Ericsson skriver att andelen 5g-abonnemang kunde ha ökats i december med 22 procent – om man bara lyckats berätta vinsterna med tekniken samt hur täckningen var.

5g-användare säger att de är tillfreds med hastigheten i näten, men en förödande majoritet, 70 procent, säger att de är missnöjda med vad tekniken gett. Det saknas innovativa tjänster och nya appar som faktiskt drar nytta av 5g.

I studien har Ericsson även tagit upp fem saker som operatörer bör kommunicera ut kring 5g.

  1. Adressera kunskapsbristen genom utbildning samt att marknadsföra värdet av 5g.
  2. Se till att ge konstant täckningskvalitet både inom- och utomhus.
  3. Ta till sig nätkraven för nya 5g-tjänster.
  4. Fokusera på konsumentbehovet för att få fram nya användningsområden för 5g.
  5. Accelerera tillgängligheten av existerande och nya användningsområden genom ekosystem och parterskap .

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.