Ericsson ser positivt på framtiden

År 2007 var ett tufft år för Ericssons aktieägarna på grund av kursutvecklingen, samtidigt som det var ett år med många framgångar. Enligt vd Carl-Henric Svanberg har kritiken från i höstas bara har ökat engagemanget och motivationen.

Ericsson ser positivt på framtiden

Under årsstämman i Stockholm igår betonade Carl-Henric Svanberg, vd och koncernchef, för företagets aktieägare att Ericsson under 2007 presterade ett av de bästa resultaten någonsin. Bolaget tog marknadsandelar i så gott som alla områden och är nu betydligt större än den närmaste konkurrenterna trots att flera av dem har gått samman.

Carl-Henric Svanberg sa att framtiden för telekommarknaden är spännade och att möjligheterna är många, men att marknaden från tid till annan påverkas av olika yttre faktorer, teknikskiften och andra förändringar. Han betonande att det därför viktigt att behålla det långsiktiga perspektivet.

Försäljningen under 2007 ökade med 5 procent till 188 miljarder och vinsten under 2007 uppgick till nästan 31 miljarder. Det innebär, enligt Ericsson, att man stod för en fjärdedel av branschens försäljning och för mer än två tredjedelar av vinsterna.

Övervakar 800 nät

Carl-Henric Svanberg beskrev verksamheten i de tre affärsområdena. Affärsområde Networks är det största området och står för två tredjedelar av försäljningen. De levererade under 2007 sin miljonte basstation. Varje månad passerar 300 miljarder trafikminuter genom Ericssons basstationer. Han betonade att det för kunderna är avgörande att ha en stor leverantör om ligger i framkanten och är först ute med nya produkter.

Ericssons serviceverksamhet har fördubblat omsättningen de senaste fem åren och står idag för en fjärdedel av koncernens försäljning. Med all ny avancerad teknik ökar komplexiteten i näten och därmed behovet av systemintegration och den delen växer särskilt snabb. Ericsson övervakar över 800 nät med 1 miljard abonnenter, vilket är en tredjedel av alla abonnenter i hela världen. Dessutom driver Ericsson nät med 185 miljoner abonnenter, vilket är i nivå med världens största operatörer.

Det tredje området Multimedia bildades för ett år sedan och är ett framtidsområde där Ericsson satsar betydande belopp inom forskning och utveckling. Carl-Henric Svanberg poängterade att tjänster som exempelvis Youtube förväntas att öka användningen av mobilnäten rejält under de närmaste åren, vilket skapar affärsmöjligheter för Ericssons Multimedia enhet. Det innebär att operatörerna kommer att behöva investera i både kapacitet och mjukvara från Networks för att näten ska kunna klara den ökade trafiken.

Nya tjänster kräver nät med ännu högre hastigheter och kapacitet. Under förra året satsade Ericsson 29 miljarder kronor på forskning och utveckling. Carl Henric Svanberg visade världens första radiobasstation för såväl gsm/wsdma som lte. Den presenterades i februari 2007 och är först i världen med att klara ett samtal mellan två telefoner med lte-teknik.

Vill även peka på miljö

Carl-Henric Svanberg betonade dock att inte allt handlar om snabbare och kraftfullare nät. Ericsson arbetar också med att bidra till en lägre energiförbrukning och att öka användningen av alternativa energikällor, exempelvis med solenergi.

Carl-Henric Svanberg underströk att 2007 var ett tufft år för aktieägarna på grund av kursutvecklingen, samtidigt som det var ett år med många framgångar och att Ericsson aldrig har varit starkare i förhållande mot konkurrenterna än idag. Han anser också att kritiken från i höstas bara har ökat engagemanget och motivationen.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.