Ericsson varslar 2200

Jobb Det blåser iskalla vindar i telekom-Sverige. Chocken efter Sonys storvarsel hade knappt hunnit lägga sig innan Ericsson idag meddelade att man planerar att kraftigt skära ner på sin personalstyrka.

Ericsson varslar 2200

Totalt berörs alltså hela 2200 tjänster av Ericssons varsel, och följande orter i Sverige påverkas (med antal tjänster inom parantes:) Stockholm (1125), Katrineholm (400), Borås (200), Göteborg (140), Kumla (130), Linköping (120) och Karlskrona (85). Ericsson avser att helt avveckla verksamheten i Katrineholm. Dessutom planerar man även att dra ner på konsultsidan med 850 konsulter.

Ericsson har tidigare presenterat ett globalt sparpaket på 9 miljarder fram till 2017, och dessa varsel uppges vara en del i detta. I ett pressmeddelande pekar man också på en generellt ökad förändringstakt inom telekomindustrin kombinerat med att man kommer att outsourca delar av sin verksamhet. Ericsson menar att man genom förändringar på kostnadssidan kommer att kunna investera i det man betraktar som sin kärnverksamhet idag: mobil infrastruktur och telekomtjänster, samt inom de utvalda tillväxtområdena cloud, ip-nät, tv och media, OSS och BSS samt Industry & Society.

Förhandlingar med de fackliga organistationerna om hur neddragningarna ska genomföras har påbörjats och individuella besked till anställda som berörs av neddragningarna beräknas ges i juni 2015.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.