Erik Wottrich är Tele2:s globala hållbarhetschef

Nytt jobb Han kommer närmast från konsultbolaget Centigo. Nu blir Erik Wottrich ny Head of Sustainability på Tele2.
Läs om hans strategi för koncernen.

Erik Wottrich är Tele2:s globala hållbarhetschef

Efter sommaren kliver han på som ny Head of Sustainability på Tele2-koncernen. För Telekom idag berättar Erik Wottrich att det finns en tydlig ambition att göra ett allt starkare ställningstagande inom miljöområdet, och under de närmaste åren kommer Tele2 fortsätta att höja ribban.

Vad lockade dig att ta klivet över från konsultbolaget Centigo till Tele2?

– Jag tycker branschen är väldigt intressant, och jag tror att telekombolag kommer spela en allt viktigare roll som möjliggörare för att skapa framtidens hållbara samhällen. Det känns extra kul att kliva på just Tele2, som så tydligt satsar på dessa viktiga frågor. Sedan har också Viktor Wallström, kommunikations- och hållbarhetsdirektör, satt ihop ett fantastiskt team, som också var en starkt bidragande orsak till varför jag valde att tacka ja.

Enligt Tele2 finns hållbarhetsperspektivet med i allt bolaget gör – var ser du att ni kan ta hem de stora miljövinsterna?

– Tele2 är den mest energieffektiva operatören i Sverige och 2018 minskade vi utsläpp av koldioxidekvivalenter med 18 procent, använde 100 procent förnybar energi för att driva vårt mobilnät i Sverige och klimatkompenserade för våra återstående utsläpp av växthusgaser. Så vi har all anledning att vara stolta över det miljöarbete som vi bedriver, även om vi aldrig blir färdiga. Tele2 ska vara ”den gröna mobiloperatören” och möjliggöra ett hållbart samhälle. Och det finns alltid mer vi kan göra. Därför stödjer vi till exempel projektet ”AI4Green” där vi tillsammans med andra partners arbetar för att optimera mobilnätets energiförbrukning genom artificiell intelligens, säger han.

Ett annat område där det finns stora miljövinster att hämta är inom så kallade e-avfall, som kan beskrivas som all elektronik som inte längre används, för att den har blivit omodern eller för att den är trasig.

– Inom det området uppmuntrar vi bland annat kunder att lämna in sina gamla mobiltelefoner i våra butiker och få rabatt på den nya, eller välja att skänka värdet av telefonen till stiftelsen ”Reach for Change”.

Vilken ny teknikutveckling tror du kommer kunna ge ett genomslag inom miljöarbetet?

– Jag ser med spänning fram emot införandet av 5G. Det kommer skapa möjligheter för nya spännande hållbara lösningar för både individer och samhällen inom IoT och den smarta staden. Den fortsatta utvecklingen inom automatisering och artificiell intelligens tror jag även kommer ha stor positiv påverkan på miljöarbetet. Där ska det bli mycket intressant att se vad projektet ”AI4Green” kan skapa för nya möjligheter.

I de övriga ESG-målen, vilka är de stora utmaningarna kring social hållbarhet och hur ska de bemötas?

– För Tele2 och för våra kunder finns det två tydliga utmaningar; skydd av den personliga integriteten och skydd av barn på nätet. Våra kunder och medarbetare ska känna sig helt trygga i hur vi hanterar deras data, och därför jobbar vi intensivt med säkerhetsarbete kring hur vi hanterar data. För att skydda barn på nätet stödjer vi bland annat organisationen ECPATs arbete mot övergrepp av barn online, och Tele2 blockerar aktivt över 500 000 sidvisningar varje månad av hemsidor som dokumenterar övergrepp mot barn. 

– Som en stor arbetsgivare inom en framtidsbransch har vi också ett ansvar och en unik möjlighet att skapa nya arbetstillfällen. Därför är mångfald och jämställdhet två prioriterade områden, där vi vill bygga en inkluderande arbetsplats då vi ser ett tydligt värde av att mångfalden hos våra kunder återspeglas i vår personal.

Och hur kommer du arbeta med de bolagsmässiga aspekterna inom ESG? Var befinner sig Tele2 och hur tänker bolaget gå vidare?

– Tele2 ska vara ledande i att göra affärer på ett etiskt sätt, och detta stödjs av ett starkt governance-arbete, både vad det gäller till exempel antikorruption och internkontroll. Vi har en ”Code of Conduct” baserad på FNs Global Compact, som gäller både för både våra medarbetare och våra samarbetspartners. Och om något skulle inträffa har vi sedan många år tillbaka en visselblåsarfunktion som innebär att anställda och externa partners kan rapportera in händelser som inte ligger i linjer med Tele2s policys eller värderingar. 

– Framöver kommer vi se över hur långt vårt ansvar sträcker sig i vår värdekedja, både gentemot våra kunder och leverantörer, och hur vi kan arbeta för att minimera risken att någon av våra leverantörer använder konfliktmineraler.

Vad tar du med dig för erfarenheter och lärdomar från Centigo – och hur kan du applicera dem på Tele2?

– Jag har jobbat med att stärka och utveckla hållbarhetsarbetet hos flera av Centigos kunder i olika branscher, under ledning av en av Sveriges främsta hållbarhetsexperter, Daniel Steinholtz. Den bredd av hållbarhetsfrågor jag har exponerats för, och att ha sett hur olika organisationer tacklar dessa avgörande frågor tror jag kommer vara en styrka i mitt arbete på Tele2, säger han och fortsätter.

– För att ett företag ska lyckas med sitt hållbarhetsarbete krävs inte bara ett starkt stöd från ledningen, utan också att man kan engagera medarbetarna. Jag tar med mig erfarenheten från Centigo av att arbeta med att stärka hållbarhetskulturen, och att jobba för att alla medarbetare ska förstå sin egen påverkan och känna ett ansvar för både samhälle och miljö i allt man gör.

Finns det något område kring hållbarhet där du tycker att telekombranschen som helhet ligger på efterkälken?

– Det finns mycket mer som branschen kan och borde göra inom frågan om e-avfall. Ambitionen ska vara att skapa ett cirkulärt flöde av hårdvara, och här behöver vi som återförsäljare hjälp av konsumenterna att ställa rätt krav på den hårdvara som de behöver för att kunna utnyttja våra tjänster. På så sätt kan vi tillsammans föra fram rätt krav till våra leverantörer, säger Erik Wottrich till Telekom idag.

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation och telekombranschen.
Just nu begränsat erbjudande!

Gratis nyhetsbrev!

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Telekomidag sparar mina uppgifter