”Ett år med blygsam tillväxt”

Bransch Det fjärde kvartalet 2014 blev inte helt som Telia hoppats på. Vd Johan Dennelind sammanfattar det gångna året med orden "blygsam tillväxt" för branschen.

”Ett år med blygsam tillväxt”

EBITDA för det fjärde och sista kvartalet 2014 sjönk 1,8 procent mot föregående år och landade på 8,6 miljarder kronor, med en rörelsemarginal på 32,3 procent. Enligt SME Direkt låg förväntningarna på 8,8 miljarder, och en marginal på 33,4 procent.

– Under 2014 var tillväxten i vår bransch blygsam, men trots något lägre intäkter, redovisade Teliasonera en EBITDA-marginal före engångsposter på 34,9 procent, vilket är i linje med föregående år och med våra förväntningar, kommenterar vd Johan Dennelind.

I rapporterad valuta (alltså i svenska kronor) steg omsättningen med 0,2 procent under kvartalet, upp till 26,6 miljarder kronor.

Förväntningarna för 2015 är resultat på ungefär samma nivå som under förra året.

I rapporten varnar Telia också för prispress och ökad konkurrens.

–Teliasonera är föremål för avsevärd och historiskt ökande konkurrens och pris- press. Konkurrens från en rad olika håll, inklusive nuvarande marknadsaktörer, nya aktörer och nya produkter och tjänster, kan få en negativ effekt på Teliasoneras resultat. Övergång till nya affärsmodeller i telekombranschen kan leda till strukturella förändringar och annorlunda konkurrensdynamik, skriver Telia i sin rapport.

Mobila tjänsteintäkter steg 1,5 procent, varav fakturerade intäkter ökade 2,3 procent hjälpt av en stark försäljning inom konsumentsegmentet och en tillfälligt
svagare press inom företagssegmentet. Det var främst en stark datakonsumtion inom konsumentsegmentet som hjälpte siffrorna uppåt.

För helåret 2014 blev EBITDA 35,2 miljarder kronor.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.