nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

”Ett viktigt steg mot moget 5g”

Deutsche Telekom, Intel och Huawei har genomfört världens första 5G NR driftskompatibilitetstest.
Samarbetet är ett viktigt steg mot kommersialiseringen av 5g-tekniken.

  • Artikel annons 1

I Tyskland tar man stora kliv framåt på väg mot verklig 5g.
I tester har man använt Huaweis 5g basstation kombinerat med Intelteknik i Deutsche Telekoms nät. Driftskompatibilitetstesten har baserats på 3GPP R15-standarden.

– Framgångarna i testerna är ett viktigt steg framåt på vägen mot ett moget 5G ekosystem och kommersialisering, säger Arash Ashouriha, innovationschef på operatören.

Har nu verifierat grunderna

De tre samarbetspartnerna har tillsammans verifierat grunderna i den nya 5G 3GPP NR-standarden. Detta inkluderar synkronisering, kodning, struktur samt underliggande numerologi-komponenter i nätverket.

– I takt med att standarden fortsätter att uppdateras så kommer Huawei arbeta vidare med alla parter för fortsatta driftskompatibilitetstest, samt att bidra till 5g-industrins utveckling, säger Yang Chaobin, produktchef 5g på Huawei.

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4