EU föreslår stärkt dataskydd

Kommissionen lade i går fram ett förslag om stärkt skydd för medborgares personuppgifter samtidigt som man vill göra det enklare för myndigheter som bekämpar brott att få tillgång till personuppgifter från andra EU-länder. Förslaget är ett slags rambestämmelser för att skydda de personliga data som hämtas in och överlämnas av EU:s polis- och juridiska myndigheter. Utbyte av personliga data mellan länderna bör, enligt kommissionens förslag, omgärdas av strikta regler och vara föremål för särskild övervakning. För kommissionen handlar det om att kombinera säkerhet för medborgarna och samtidigt garantera att grundläggande friheter skyddas, som rätten till ett privatliv och dataskydd.

– Sådana uppgifter är ofta av yttersta vikt i brottsutredningar. Men eftersom utbytet av uppgifter påverkar flera medborgares persondata är det nödvändigt att dessa behandlas omsorgsfullt och försiktigt”, kommenterade kommissionären för rättsliga och inrikes frågor Franco Frattini.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.