EU håller skönhetstävling om satellitfrekvenser

För första gången tillämpas ett gemensamt förfarande på Europanivå för att fördela frekvenser till bredbandstjänster, mobil-tv, katastrofhjälp med mera via satellit. Operatörerna slipper därmed 27 olika nationella procedurer.

De frekvenser som ska fördelas är 2×30 MHz i 2 GHz-bandet. Minst två operatörer ska beredas plats. Fördelningen ska ske genom jämförande urvalsförfarande (skönhetstävling) om efterfrågan på frekvenser överstiger tillgången. Europeiska kommissionen kommer då att välja operatörer genom att bedöma löften om konsument- och konkurrensfördelar, spektrumeffektivitet, geografisk täckning av hela EU och uppfyllande av allmänpolitiska mål.

År 2009/2010 är det tänkt att systemen ska tas i drift. Utlovade tjänster ska vara tillgängliga senast två år därefter.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.