EU kräver bättre samordning

Svårt för nödställda att komma fram, språkförbistring och bristande teknisk utrustning. Europas gemensamma nödnummer lider av en rad brister och detta vill EU kommissionen nu råda bot på.

Nödnumret 112 är detsamma i alla 25 medlemsländer, men i praktiken fungerar det inte så bra som det borde. I en del länder finns inte tillräckliga resurser för att klara de språk som är aktuella. I andra länder saknas teknisk utrustning för att precisera varifrån mobilsamtal kommer och i många EU-länder känner allmänheten helt enkelt inte till 112-tjänsten.

Nödsamtal från bilen

Den snabba tekniska utvecklingen innebär också att många SOS-centraler behöver moderniseras för att klara automatiska nödanrop, så kallade eCalls, som bilar inom en snar framtid kommer att kunna sända ut vid trafikolyckor. Automatiska nödanrop får stor betydelse när föraren är medvetslös. eCall-systemet kan skicka exakta positioner till SOS-centralerna, som kan ta emot dem under förutsättning att de kan behandla eCall-data.

Expertgrupp ser över bristerna

– Det ökande internationella affärsflyget och det omfattande utlandssemestrandet gör att det gemensamma nödnumret 112 numera är en absolut nödvändighet, säger Viviane Reding, kommissionär med ansvar för informationssamhälle och medier.

För att förbättra 112-tjänsterna kommer EU kommissionen därför föreslå att man inrättar en expertgrupp med företrädare för ansvariga myndigheter som har till uppgift att praktiskt lösa de brister man ringat in.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.