EU sprider Kista som framgångsrecept

Framgångskoncept från Kista sprids över Europa. Stockholm är en av de 22 europeiska städer och regioner som gjort sig kända för att kunna tillhandahålla en kreativ miljö för nystartande av företag och som ingår i EU:s innovationsnätverk Paxis. Kista utanför Stockholm finns med på Paxis lista över exempel på Europas mest dynamiska ekonomiska regioner. Paxis är ett samarbete inom EU:s program för innovation för små och medelstora företag och vars uppgift är att underlätta nyetableringar och utveckling av europeiska teknikföretag, med förhoppningen att det ska leda till sysselsättning och tillväxt.

Svenska Stockholm Innovation & Growth har upprättat ett sätt att mäta och jämföra innovationsgraden i olika områden. Mätinstrumentet har bland annat använts för Kista Science City och är nu på väg att spridas till övriga medlemsländer.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.