EU stärker konsumenträtt inom telekom

Europaparlamentet har röstat ja till lagändringar som ska ge konsumenter bättre tillgång till telekomtjänster, information och integritetsskydd. De stora politiska grupperna enades på onsdagen om ett kompromissförslag för en lagstiftning om konsumenträtt som kan träda i kraft nästa år. När Malcolm Harbours betänkande idag gick till omröstning röstade 548 ledamöter för och 88 emot (läs mer om nyheterna i faktarutan).

Nästa steg blir att även ministerrådet ska rösta om förslaget, som är en del av EUs telekompaket, blir vår nästa lagstiftning.

Fakta

Mer konsumenträtt

Bättre information om priser och villkor. Av abonnemangsavtal ska bland annat tidfrister och begränsningar i tjänsten tydligt framgå.

p>Det ska gå att byta operatör på en dag med nummerportabilitet och längsta abonnemangsformen ska vara 24 månader, med möjlighet att avbryta kontraktet efter ett år.

Tekniska lösningar för att möta funktionshindrade användares behov bör utvecklas.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.