EU vill harmonisera spektrumtilldelningen

I samband med övergången från analoga till digitala sändningar kommer tillgången på spektrum öka. Europaparlamentet framhåller att radio- och tv-bolag som använder radiofrekvenser idag i första hand måste få sina behov tillgodosedda. De frekvenser som sedan blir över ska ”bli föremål för ett nytt tilldelningsförfarande” och möjliggöra nya tjänster. Kommissionen uppmanas lägga fram ett lagstiftningsförslag för den strategiska planeringen och harmoniseringen av radiospektrum i Europeiska unionen.

I enlighet med Patrizia Toias förslag uppmanar Europaparlamentet medlemsstaterna ”att analysera effekterna av övergången till digital teknik i det spektrum som används för militära ändamål, och vid behov omfördela just den digitala utdelningen till nya civila tillämpningar”.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.