Europeiska Gaia-X kommer till Sverige

Molnet Själv är bäste dräng och så tänker Europa när man nu ska digitaliserats. Och som ett led i de har samarbetsprojektet för molnifrastruktur, Gaia-x, etablerats i Sverige.

Europeiska Gaia-X kommer till Sverige

Bakom Gaia-x står företag och organisationer med molntjänstbehov – samt krav på en öppen och flexibel miljö baserad på de datalagar vi har i Europa. Det övergripande målet för organisationen är att öka självförsörjningen av digital infrastruktur och bakom den svenska delen står Ericsson, Netnod och City Network. Detta under skatteverkets översyn.

Själva initiativet togs dock av de tyska och franska regeringarna som ett direkt svar på att allt fler industriföretag behövde alternativ till de utomeuropeiska molntjänsterna som erbjuds. För beroendet är många gånger inte förenligt med GDPR.
– Under de senaste 10-15 åren har Sverige och resten av EU sakta men säkert blivit helt beroende av några få företag utanför EU för att hantera vår datainfrastruktur. Detta hämmar inte bara möjligheten till självständigheten i världens största ekonomi, utan placerar också vår mest värdefulla tillgång, vår data, utanför den europeiska jurisdiktionen. Som en förespråkare för laglig och kompatibel behandling av information var det självklart att vara en av initiativtagarna till den svenska Gaia-x organisationen, säger Johan Christenson, vd och grundare av City Network.

En digital marknadsplats

Projektets centrala del består av en digital marknadsplats där privat och offentlig sektor i Europa kan komma åt digitala tjänster inom åtta definierade delområden för innovation; industri 4.0/SME, smarta städer, finans, hälsa, offentlig sektor, mobilitet, lantbruk och energi. Alla tjänster under respektive delområde utvecklas för att kunna användas över landsgränser inom hela EU.
– Vi ser det som självklart att en transportinfrastruktur ska vara transparent och robust. Val av molntjänst ska inte behöva bero på konnektivitet utan andra parametrar, säger Patrik Fältström, teknik- och säkerhetsskyddschef på Netnod.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.