Experten: Så undviker operatörer överbelastning i näten

Corona En rejäl ökning, men fortfarande inte så att nätbelastningen slår i taket. Dock kan vissa tjänster ha problem då operatörerna inte använder rätt teknik. Det menar Waystreams produktchef Fredrik Nyman.

Experten: Så undviker operatörer överbelastning i näten
Fredrik Nyman, produktchef på Waystream.

Det går inte en dag utan att det rapporteras om hur coronapandemin förändrar vår vardag. En av de mest kännbara är nog att städernas gator avfolkats och allt fler fått flyttat sin arbetsplats – in i hemmet.
En sak det skrivits om är hur det här påverkar näten – och att det kan leda till överbelastning. Men det är ofta inte helt korrekt.
– Siffror från den svenska knutpunkten Netnod och som bekräftas av stadsnät vi är i daglig kontakt med, är att trafikökningen i sig inte är mer än tio-femton procent som mest. Under dagtid har trafikmängden ökat desto mer, men inte så att näten går i taket. Vi är alltså bra rustade i Sverige, säger Fredrik Nyman, produktchef på Waystream.

Men trots att näten klarar belastningen kan många uppleva problem. Sajter eller tjänster som bara står och laddar, eller strömningar som buffrar i all oändlighet. Dock är det här resultatet av ett annat problem, menar Fredrik.

– Det finns en motstridighet i uppgifterna – att näten klarar av pressen samtidigt som tjänsterna inte fungerar tillfredsställande. Orsakerna kan förstås vara många, det kan handla om att tjänsteleverantörernas system för videoleverans inte räcker till eller att det uppstår lokala flaskhalsar i nätverken eller att nätverken inte prioriterar trafik som är samhällsviktig  framför annan typ av trafik. Den här typen av problem är betydligt svårare att upptäcka, felsöka och hantera, säger han.

Telemetri en bra lösning

För att avhjälpa problemet pekar Fredrik ut teknik som telemetri samt funktioner för att kontinuerligt mäta tjänstekvaliteten.

– Telemetri innebär kortfattat ett effektivt sätt för utrustningen i nätverk att leverera operationell data, det vill säga statusinformation, till en databas. Tusentals parametrar som mäts och laddas upp varje minut från varje nätelement skapar tillsammans en djupare insikt i hur väl nätet faktiskt fungerar. Med moderna verktyg kan informationen analyseras för att leta efter tecken på problem. Därmed kan man få en tidig varningssignal när funktionen i nätet är på väg att försämras.

Operatörer som ser till att hela tiden vara aktiva och kontinuerligt mäta kvaliteten kan genom att skicka testtrafik till kritiska destination få väldigt detaljerad information om alla delar av nätet.

– Data från sådana mätningar kan visa på variationer i nätets förmåga att leverera tjänster även på väldigt lokal nivå, kanske har en viss stadsdel eller område större problem än ett annat? Det är ofta insikter som nätoperatören annars bara kan få genom at kunder hör av sig och klagar – och då kan problemen vara mycket komplicerade att åtgärda, säger Fredrik Nyman.

Operatörer har redan tekniken

Det finns flera olika lösningar för operatörer och Fredrik pekar ut att många svenska stadsnät redan i dagsläget har vad som krävs för att kunna använda telemetri och göra aktiva mätningar av tjänstekvalitet – det gäller alltså bara att börja göra det för att spåra sårbarheten.

– Tillsammans skapar telemetri och aktiv mätning av tjänstekvalitet därför en bättre insikt i nätets förmåga att leverera tjänster, ner på nodnivå om man så vill. Det ger operatörer bättre möjlighet att upptäcka problem i dess linda, innan de blir så omfattande att kunder upplever störningar eller tjänster helt upphör att fungera, säger Fredrik Nyman.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.