Experter: Sverige inte redo för hyflex-undervisning

videomöten Trots ökad efterfrågan på flexibel hybridundervisning finns det brist på förberedelser i Europa – inte minst i Sverige. Det visar en undersökning från Sony Professional Displays and Solutions Europe.

Experter: Sverige inte redo för hyflex-undervisning

Sedan covidpandemin har utbildningslandskapet förändrats och att lära ut på distans har blivit allt vanligare.

71 procent av elever och lärare i Sverige ställer sig positiva till flexibel hybridundervisning (hyflex). Men 62 procent av experter inom audiovisualitet på institutioner för högre utbildning menar att det krävs tekniska förbättringar innan hyflex-planerna kan gå i lås. Det framkommer i rapporten Sony State of Learning 2023 som undersökte 1800 elever, lärare och experter inom audiovisualitet i Europa.

Möjligheter och utmaningar med hyflex-undervisning

Endast 17 procent av alla elever i Sverige utnyttjar hyflex-undervisningen – vilket är lägst andel i hela Europa. Experter menar att institutionerna måste skaffa rätt resurser, utbildning och teknik innan man kan dra nytta av den blandade undervisningsmodellen.

De tror också att lärares brist att förstå tekniken och hur den ska användas kan komma att bli ett problem. 35 procent av alla lärare håller med.

Den tekniska utrustningen kan vara svår att hantera även för elever och studier har visat att hybridundervisning kan ha en negativ inverkan på elevens sociala relationer.

Andra hinder är begränsade resurser, att institutioner prioriterar annat samt att budgetmedel saknas.

Men trots utmaningar visar undersökningen att det finns ett stort intresse för fler asynkrona kurser (60 procent) jämfört med lektioner i klassrummet (48 procent) och synkron online-undervisning (49 procent).

43 procent av svenska elever anser att modellen är fördelaktig då man kan delta i undervisningen parallellt med övriga åtaganden, att det breddar urvalet av kurser att delta i och ger bättre tillgång till material vid ändringar eller missad information.

Dessutom framkommer det att 67 procent av svenska elever och lärare tycker att flexibel hybridundervisning skapar en inlärningsmiljö som är bättre lämpad för olika inlärningsstilar.

Enligt statistik från brittiska UCAS har även fler elever från utsatta områden börjat studera på universitet sedan institutioner för högre utbildning började använda sig av online-metoder, till följd av pandemin.

I ett pressmeddelande skriver Sony Proffesional:

”Med detta i åtanke kan man fråga sig hur förberedda universiteten är för att skapa en utbildningsmiljö som är ändamålsenlig och som möter de nya behoven hos mer mångfacetterade elever?

”Universiteten behöver se över vilken audiovisuell teknik som ska implementeras”

Alexandra Parlour, marknadsansvarig på Sony Professional Displays and Solutions, menar att data visar att det finns mycket kvar att göra för att högre utbildningar i Europa kan möta kraven på hyflex-undervisning.

– Med rätt teknik och prioriteringar finns det verkliga och påtagliga fördelar att dra nytta av genom att erbjuda en blandad inlärningsupplevelse. Trots att undersökningen visar att det finns ett intresse för kombinerade undervisningsmetoder belyser de också att online-undervisning inte ersätter upplevelserna på plats. Universiteten behöver se över vilken audiovisuell teknik som ska implementeras och som fungerar med alla inlärningsstilar och ökar produktivitet, samarbete och engagemang bland studenterna.

Rapporten finns att läsa här.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.