Extrem prispress hotar kvaliteten på it-stöd

Prispressen på outsourcingbolag ökar kraftigt – men extrem prispress hotar kvaliteten i verksamhetens it-stöd. Det visar en ny studie av outsourcingkontrakt till ett värde av 44 miljarder kronor.

Företag som utkontrakterar en del av sin verksamhet har i genomsnitt pressat priset för leverantören med upp till 20 procent det senaste året. Men risken, när man omförhandlar kontrakt för att förbättra vinsten på kort sikt, är att man pressar sina leverantörer för hårt, och att det sker på bekostnad av affärsnytta. Det visar en studie som Compass Consulting har genomfört.

Många företag står inför en lågkonjunktur vilket innebär att kostnader, och hur man kan minska dessa, står i fokus. Att se över outsourcingkontrakten kan vara ett sätt.

Pressar priset

Compass Consulting har under 12 månaders tid undersökt outsourcingkontrakt till ett värde av över 44 miljarder kronor världen över. Konsultbolaget har analyserat 120 globala kontrakt värda i genomsnitt drygt 370 miljoner kronor (30 miljoner pund) per kontrakt. Studien visar att bolag som har utkontrakterat en funktion försöker pressa priset med i storleksordningen 20 procent, oavsett om leverantören redan utför tjänsten till ett marknadspris eller inte.

– Företagen är ofta väldigt aggressiva i sin förhandling av nya outsourcingkontrakt, vilket inte nödvändigtvis hänger ihop med vad verksamheten verkligen behöver, säger Anders Edlund, analytiker på Compass Consulting.

Kortsiktigt tänkande

Undersökningen visar att många bolag förnyar sina outsourcingkontrakt enbart i syfte att få kortsiktiga rabatter från leverantörerna, utan ordentlig genomgång och utan förståelse för om priset de betalar är konkurrenskraftigt.

– Det kan vara riskabelt att försöka få till så mycket som en 20-procentig prisminskning, istället kan det leda till ett misslyckande. Huruvida det befintliga priset är konkurrenskraftigt eller inte kan endast klargöras efter en ordentlig genomgång, vilket är något som bolagen ofta hoppar över i syfte att göra kortsiktiga ekonomiska vinster, säger Anders Edlund. En del bolag behandlar det som en godtycklig utgift när det i själva verket handlar om att leverera tjänster som är långsiktigt livsviktiga och centrala för bolagens verksamhet. Dessutom riskerar företag att förlora kapacitet på mellanlång sikt, vilket resulterar i att de står utan resurser den dag efterfrågan tar fart.

Brist på kunskap

I många fall saknar företagen kunskap om hur de kan samarbeta med sin leverantör för att nå uthålliga kostnadsbesparingar på lite längre sikt. Den kortsiktiga pressen kan också försämra kvaliteten på it-stödet.

– Outsourcingkontrakt som förnyas enbart i syfte att få rabatter utan förståelse för hur affären ser ut är inte bra. Det leder till en omotiverad leverantör, en dålig arbetsrelation och dålig kvalitet på de utförda tjänsterna. Det borde inte finnas några fyndpris på femåriga outsourcingkontrakt, säger Anders Edlund.

Compass undersökning och analys visar att även om leverantörer kan erbjuda stora rabatter dag ett, så kommer de att kompensera för denna prisskillnad över kontraktets livslängd. År tre av ett femårigt kontrakt är den utkontrakterade funktionen hela 36 procent dyrare jämfört med om man hade haft kvar funktionen internt.

Viktigt med dialog

De bolag som får allra bäst resultat är de som för en dialog med sina leverantörer för att identifiera hur de kan samarbeta för att nå bästa möjliga effektivitet, till ett rimligt marknadspris. Detta kan inkludera rationalisering av applikationsportföljen, standardaffärsprocesser och konsolidering av sajter.

Personalkostnaderna uppgår till så mycket som 80 procent av ett outsourcingkontrakt. Compass studie visar på det faktum att en löneinflation på 3 procent eller mer gör att det är svårt att se hur outsourcing-bolagen kan nå kostnadsbesparingar om man inte i detalj förstår hur verksamheten presterar sett i relation till marknadspriset för jämförbara tjänster.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.