Få företag utnyttjar den fulla kraften hos ai

AI Enligt Accenture är det endast tolv procent av företagen som maximerar sin användning av ai för att förändra sin verksamhet och leverera stark tillväxt.

Få företag utnyttjar den fulla kraften hos ai

En undersökning från Accenture visar att mycket återstår att göra när det gäller ai-mognaden. Endast tolv procent av de 2000 största företagen globalt sett lyckas använda artificell intelligens för att uppnå stark tillväxt och förändring av sin verksamhet.

De företag som har lyckats med detta betecknas som “AI Achievers” och har ai att tacka för omkring 30 procent av sina intäkter enligt Accenture.

Undersökningen visar att det kan löna sig på flera sätt att ha en ai-strategi. De företag som valde att diskutera ai i samband med presentationen av sin kvartalsrapport hade 40 procent högre chans att få se stigande aktiekurser.

För att uppnå hög ai-mognad måste ett företag, enligt Accenture, kunna skapa den rätta kombinationen av ai-relaterade förmågor för att att gynna kunder, aktieägare såväl som anställda: ”ai-mognad handlar om att bemästra en uppsättning nyckelfärdigheter i rätt kombination, inte bara när det handlar om data och ai, utan även inom strategi och kultur i den egna organisationen”.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.