Få känner till 24-timmarsmyndigheten

Projektet 24-timmarsmyndigheten är okänt för 91 procent av de aktiva internetanvändarna. Det visar en undersökning om internetanvändande från II-stiftelsen där 300 privatpersoner och 200 småföretagare som använder internet minst en gång i veckan har deltagit. Bland småföretagarna var siffran 93 procent. 45 procent av privatpersonerna och över hälften av småföretagarna uppger dock att de använt internet för kontakt med någon statlig myndighet det senaste halvåret.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.