Få kommunala kontaktcenter utnyttjar molnet

Kontaktcenter Endast 14 av 155 kommuner har ett kontaktcenter placerat i molnet – och få planerar att ta steget i år.
– Vi vet att osäkerhet kring lagstiftningen är en av orsakerna säger Karl Lindbom på Enghouse.

Få kommunala kontaktcenter utnyttjar molnet

Att det råder stor förvirring kring vad som är tillåtet att lagra i moln är inget nytt. Myndigheter och kommuner kämpar med utredningar för att försöka lösa problemet kring datalagring och informationssäkerhet.

Ett exempel på det är att i dagsläget är det väldigt få kommuner som valt att låta sina kontaktcenter utnyttja molnet. Det menar Enghouse Interactive som i en genomgång sett att bara sex procent av kommunerna har molnlösningar – och att osäkerheten kring lagstiftningen är det som bromsar.
– Många kommuner vågar inte, säger Karl Lindbom på Enghouse i ett uttalande.

Lagarna kring datalagring och informationssäkerhet i offentlig verksamhet kan vara svårtolkade. Att sedan applicera juridiskt ansvar på komplexa tekniska koncept som molnmiljöer gör de än mer svårbedömt.

Att kommuner väljer att vara försiktiga är inte konstigt, men från Enghouse håll efterlyser man tydligare riktlinjer och mer aktivt stöd från nationell nivå.

I dagsläget är den överlägset vanligaste kontaktvägen in till kommunernas kontaktcenter telefon. Här trycker teknikleverantörer på för att molnlösningar generellt skulle ge många fördelar jämfört med den traditionella. Dels skulle man kunna öka tillgängligheten – men framförallt menar de att kommunerna därmed kan framtidssäkra sin kommunikation. Detta då de kan utveckla kontaktvägar i takt med ny teknik och ändrat beteende.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.