Få vet hur de skaffar bredband

Det är få som känner till om eller hur de kan få bredband. Det visar en undersökning som Spray låtit genomföra. Dessutom vet många inte vilka möjligheter de har att välja bredbandsoperatör.

Två tredjedelar av de tillfrågade kände inte till att de kan få bredband via telefonjacket. Av de som kände till detta trodde 84 procent att bredbandstjänsten kunde köpas av Telia. Resultaten från undersökningen oroar Spray som också menar att det är svårt för andra aktörer att ta upp konkurrensen med Telia när kunskapen om valmöjligheterna är så små.

– Undersökningen visar att det finns ett stort behov av information. Inte minst nu när användningen växer så det knakar och många ovana användare skaffar bredband. Då är det viktigt med korrekt information som stöttar konsumenten i sitt beslut, säger Sprays vd Danny Aerts i en kommentar till undersökningen..

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.