Fem faktorer för ett starkare it-Sverige

Kungliga Ingenjörsakademien, IVA, har i projektet ”IT utan gränser” analyserat vad som krävs för Sverige som it-nation för att möta den ökande konkurrensen från låglöneländer. Frågor som försöktes besvara var vilka utmaningar och hot som finns och hur Sverige tillvaratar möjligheterna som en förändrad marknad för med sig.

Projektets ambition har varit att peka ut de mest centrala målen och mätetalen för att ge bra förutsättningar för it-verksamhet i Sverige, vilket inkluderar alla företag och organisationer som använder it i produkter och processer för att öka affärsförmåga och konkurrenskraft.

Resultatet presenteras i en rapport på IVAs konferenscenter i Stockholm i morgon, fredag den 10 november. Slutsatserna sammanfattas i fem punkter på åtgärder som bland annat berör it i produkter och processer, innovationssystem för it, utbildning och forskning inom it och kännedom om och attityder till it.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.