Fem nya projekt i fokus för IoT Sverige

IoT Sjukvården och skolan är två områden som pekas ut som extra intressanta för svensk IoT-utveckling.

Fem nya projekt i fokus för IoT Sverige

IoT Sverige har under hösten valt ut fem projekt från olika delar av svensk offentlig sektor som anses som strategiskt viktiga för utvecklingen av IoT-tekniken (internet of things). IoT Sverige verkar för en hållbar, nationell IoT-utveckling inom områden som digital infrastruktur, juridik, etik, säkerhet och affärsmodeller.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

De fem strategiska projekten är:

  1. Kartläggning av lärarens rörelsemönster i klassrummet genom användning av sensorer. Lösningen, som redan har testats av några svenska lärare, ger inblick i hur man rör sig i klassrummet och hur det gynnar vissa elever. Syftet med projektet är att ta fram ett konkret och skalbart exempel på hur IoT kan utveckla skolans kärnverksamhet. I dag leds projektet, som tidigare hetter IoT Hubb skola, av RISE.
  2. Satsning på mjuk infrastruktur – Smart City Lab. Även detta projekt leds av forskningsinstitutet Rise och fokuserar på de tekniska och organisatoriska utmaningarna som kopplas till insamling och tillgängliggörande av data. Målsättningen är att detta ska leda till att kommunerna drar större nytta av IoT-data i framtiden.
  3. Internationalisering är i fokus för det strategiska projekt som ska hjälpa kommuner och samverkande aktörer att delta i internationella utbyten inom IoT-iområdet. Projektet leds av Rise men ska även involvera SKR, Sveriges kommuner och regioner.
  4. Implementering av IoT inom vård och omsorg. Projektet ska undersöka om IoT-lösningar är mer komplexa att implementera inom välfärdsteknik jämfört med andra digitala lösningar.
  5. Data som strategisk resurs kallas det projekt där man ska undersöka de inlåsningseffekter som uppstår när digitala tjänster inte använder gemensamma api:er – ett problem som många kommuner och regioner ställs inför i dag.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.